Covid-19 – Aktuální opatření

zveřejněno 14. 3. 2022

Obecně nejsou platná mimořádná covidová opatření k provozu a výuce škol

Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla. Předchozí stanoviska a metodická doporučení ponecháváme jako informativní v Balíčku informací pro nový školní rok 2021/2022.