Poznávání nezná hranic

 Společný projekt spolupráce mezi městy Hradec Králové a WALBRZYCH.

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ KONFERENCE

Ve čtvrtek 12.10. 2012 se v Tereziánském dvoře v Hradci Králové konala závěrečná hodnotící konference k projektu Poznávání nezná hranic, které se zúčastnili také zástupci naší školy. Kromě ředitelů a pedagogů všech českých i polských škol zapojených do projektu byli přítomni i představitelé měst Hradce Králové a Walbřichu.

Po slavnostním zahájení a úvodních proslovech zhlédli všichni účastníci konference krátký film, který připomněl průběh celého projektu a uskutečněné akce. Poté ředitelé všech zúčastněných škol obdrželi certifikáty. Pro zpestření programu konference si jednotlivé školy připravily rozmanitá kulturní vystoupení.

Účastníci konference se tak mohli zaposlouchat do sborového zpěvu polských školaček, do hry na flétnu nebo spatřit moderní taneční vystoupení žákyně z české školy. Naše škola vystoupila s prezentací vědomostního testu, který v rámci našeho česko - polského výjezdu absolvovali naši a polští žáci. Test byl prezentován zábavnou formou a naše vystoupení sklidilo velký potlesk. Celou konferencí provázeli v roli moderátorů žáci 9. ročníku ZŠ Kukleny. Na závěr proběhlo krátké zhodnocení celého projektu Poznávání nezná hranic a jeho přínosu pro české a polské studenty a pedagogy. Tečku za celou konferencí udělal delší film, který připomněl nejzajímavější momenty ze všech setkání českých a polských škol v rámci projektu.

Prezentační plakát | Článek z radnice | Časový harmonogram konference


POLŠTÍ ŽÁCI NA SEVERU 7. – 9. 10. 2011

Ve dnech 7. – 9. 10. 2011 naše škola absolvovala již druhé setkání s polskými přáteli z Walbrzychu v rámci projektu „Poznávání nezná hranic“.
 Tentokrát Poláci přijeli k nám do Hradce Králové.
Ráno v pátek 7. 10. jsme je přivítali na naší Základní škole Sever, kde jsme strávili příjemný den. Po oficiálním uvítání ve  školní jídelně a projevu pana ředitele žáci absolvovali ukázkové vyučovací hodiny, kde si prověřili své znalosti v anglickém jazyce a zeměpise (výuka probíhala zábavnou formou na interaktivních tabulích), dále si v hodině  informatiky vyrobili vzpomínkové listy s fotografií a formou testu ověřili znalost města Hradce Králové a jeho historie.
Při hodině hudební výchovy si vyzkoušeli zpěv populární hudby do mikrofonu ve stylu karaoke, což u dětí sklidilo největší ohlas.
Po obědě jsme se všichni přesunuli .... (celá zpráva  zde v pdf)

ZNÁTE HRADEC KRÁLOVÉ?,Do you know HRADEC KRÁLOVÉ? (test je v anglickém jazyce)


VÝJEZD POLSKO 8. – 10. 10. 2010

Ve dnech 8. – 10. 10. 2010  se naše škola zúčastnila zájezdu (program výjezdu naleznete zde) do polského Walbrzychu vrámci projektu „Poznávání nezná hranic“ (video ve formátu wmv můžete stahovat zde).

Cesta proběhla hladce a naší první zastávkou se stala tělocvična naší partnerské školy ve Walbrzychu, kde se nám dostalo vřelého uvítání od polských učitelů a žáků. Po bohatém a chutném občerstvení nás čekal program plný hudby, písní a tance za účasti místní televize. Během tohoto programu se polské a české děti rozdělily do smíšených skupin a seznámily se s polskou a českou lidovou tvorbou a kulturou. Pro děti to také byla první možnost pohovořit si se slovanskými sousedy, mnohdy i za pomoci angličtiny. Již zde začala vznikat první česko – polská přátelství mezi dětmi.

Po tomto úvodním programu jsme se společně odebrali do naší partnerské školy, kde se čeští žáci zúčastnili výuky anglického jazyka a výtvarné výchovy a poté si společně s polskými dětmi napsali vědomostní test o Walbrzychu. Pak následoval společný oběd v místním studentském klubu...(celou zprávu ve formátu PDF naleznete zde)

Prohlédněte si také rozsáhlé fotogalerie.

fotogalerie 1 |fotogalerie 2 |fotogalerie 3 |fotogalerie 4 |fotogalerie 5 |fotogalerie 6| fotogalerie 7 |fotogalerie 8 |fotogalerie 9 |fotogalerie 10

Naše škola je zapojena do projektu „POZNÁVÁNÍ NEZNÁ HRANIC“. Projekt je zaměřen na příhraniční spolupráci mezi českými školami v Hradci Králové a polskými školami ve městě Walbrzych. Našim partnerem je Publiczne Gimnazjum Nr.03 im. Józefa Wybickiego (odkaz na stránky školy zde). Garantem celého projektu je Magistrát města Hradec Králové.

Walbrzych

 Walbrzych je partnerské město Hradce Králové od 6. 11. 1991. Město leží v jihozápadní části Polska v srdci Sudet v Dolnoslezském vojvodství v blízkosti hranic s ČR a Německem. Město má okolo 130 000 obyvatel.

Na oficiálních stránkách města Hradce Králové jsou velmi pěkně zpracované základní informace o našem partnerském městě (odkaz naleznete zde).

Historii a další zajímavosti naleznete také na oficiálních stránkách města Walbrzych. Pozor stránky je možné překlapnout do češtiny – vpravo nahoře naše vlaječka (odkaz naleznete zde).

Velmi pěkně zpracovanou historii města Walbrzych naleznete též na stránkách ZŠ Úprkova, která je již do projektu zapojena o roku 2009. Na těchto stránkách najdete i informace ohledně zámku Ksiaz, který je třetím největším zámkem v Polsku (odkaz na stránky naleznete zde).

Jedna perlička na závěr. Kdo se zajímá o historii a hlavně o II. světovou válku, tak by mu neměl uniknout zajímavý článek o tom, že v tomto zámku měla být inatalována slavná Jantarová komnata, která je jedním z nejhledanějších pokladů současnosti (odkaz na článek naleznete zde).

 

Grantový projekt

Účastníme se projektu: Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků v Královéhradeckém kraji, II.

Grantový projekt

EUpenizeskolam
Učíme se v ruku v ruce

|zpracované testy


Poznávání nezná hranic

Společný projekt spolupráce mezi městy Hradec Králové a WALBRZYCH

|více informací zde


Sportovní třídy

Spolupráce se sportovními kluby

|více informací zde


Grantový projekt 

Multimediální první pomoc pro pedagogy

Škola je partnerem projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy

|více informací zde


Plavecká škola

plavání 1. - 3. tříd

|více informací zde


Učíme interaktivně II. stupeň – pedagogové ZŠ Sever (Mgr. N. Skácelová a Mgr. P. Sedliský) se zapojili do projektu, který koordinuje ZŠ Komenského, Trutnov.


Kin-ball je sport, který vznikl v Kanadě na konci osmdesátých let minulého století - jedná se tedy o...(více na www.kin-ball.cz)

ZŠ Sever je pilotní škola.


Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.


Grantový projekt 

Škola pro reálný život

 aktualizace 4. 12. 2012|

|více informací zde