Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

4. A Hravý architekt

Na konci minulého školního roku  2015/16  se zapojili žáci nynější třídy 4. A s paní učitelkou Lenkou Chlíbkovou do mezinárodně výtvarného projektu "Hravý architekt" pod vedením Ing. Arch. Miroslava Gebase. V rámci tohoto projektu byla třída 4. A  pozvána do Valdštejnské jízdárny v Praze, kde byl pro ni připraven bohatý program

Prostřednictvím architekta Petra Parléře ze 14. století, kterého představoval žák Lukáš Fiedler, jsme se dostali do středověkého města, doby gotiky. Mistra Theodorika, dvorního malíře císaře Karla IV. hrál Jakub Horn. Seznámili jsme se s obchodníkem, krejčím Michalem, opatem, ranhojičem, Arnoštem z Pardubic a dalšími zajímavými osobami této doby. V rámci tohoto projektu jsme si prohlédli výstavu vybraných žákovských obrázků městských staveb z různých částí Čech i jiných zemí světa.

V pracovních skupinách jsme zkoušeli další výtvarné nápady - kresby staveb a stavění z krabic. Na závěr děti čekala zábavná prohlídka okolí Valdštejnské jízdárny. Procházeli jsme uličkami Kampy přes Karlův most až k Rudolfinu. Pořadatel věnoval dětem drobné dárečky a pak cestou zpátky jsme prošli Staroměstské náměstí a nenechali si ujít Staroměstský orloj, kde právě odbíjela čtvrtá hodina odpoledne. Na Václavském náměstí jsme si nezapomněli ukázat svatého Václava na koni, právě o něm se budeme učit ve vlastivědě.

Z oficiální tiskové zprávy:

Výstava ARCHITEKTURA PRO KORUNU se stala předvánočním cílem řady škol a to nejen těch pražských.  Navštívila ji i dvacítka žáků 1. stupně Základní školy Sever z Hradce Králové. Jejich celodenní program byl nabitý, spolek Hravý architekt pro ně připravil komentovanou prohlídku výstavy prostřednictvím Mistra Petra Parléře, aktivity v ateliéru pod odborným vedením a nakonec předvánoční procházku Prahou ...

Architektura pro korunu - výstava od dětí pro děti

            (Praha, 24. listopadu 2016) V letošním roce slaví naše země významné výročí 700 let od narození císaře Karla IV. (1316–1378). U této příležitosti se ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze koná výstava ARCHITEKTURA PRO KORUNU – Lidé a architektura v době Karla IV. Výstava se stala cílem řady základních škol, školáci však nejsou jen diváky, ale i spoluautory výstavy.   

            Cílem výstavy je nenásilně seznámit děti s dobou, uměním, architekturou a životem městských lidí v době vlády Karla IV., osobností Karla IV. a jeho rodinou. Výstava je proto pojata jako procházka po středověkém městě. Průvodcem je architekt Karla IV., Mistr Petr Parléř, který se připravuje na audienci u krále. Výstavní expozice jsou tvořeny replikami historických objektů, architektonickými modely, artefakty a panely s informacemi a obrázky. Interaktivní částí výstavy jsou výtvarné dílny. Děti ze základních škol se ale podílely už na samotné přípravě výstavy, kterou svými výtvory na téma středověká architektura originálně dotvořily. Na výstavě se podílelo více než 190 dětí z celé České Republiky a téměř 600 dětí ze zahraničí.

Výstava vznikla za podpory Národní galerie v Praze a Senátu Parlamentu České republiky. Organizátorem je Czech Architecture Week a spolek Hravý architekt.

Czech Architecture Week

www.architectureweek.cz, www.hravyarchitekt.cz

29.11. 2016


Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o