Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost:
1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy 9. ročník, rotační výuka 8. ročník a 7. C, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.
V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole 9. ročník, 7. A, B, 6. ročník, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.

Školní družina: pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Družina je z organizačních důvodů možná pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků  do 16:30.

Škola:

• je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
• za podmínky zachování homogenity skupiny a organizačních možností se budou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
• žáci budou pedagogy opakovaně poučeni o bezpečném chování ve škole, dodržování Školního řádu a povinnosti dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19
• při změně zdravotního stavu či podezření na nemoc bude žák přemístěn do karanténní místnosti, budou kontaktováni zákonní zástupci – rodiče žáka

Pohyb žáků a osob ve škole:

• každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a používat roušky k zakrytí nosu a úst
• každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení
• ve všech prostorách se pravidelně větrá
• vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní stravování

• při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých skupin
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
• jsou přijata organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby
nedocházelo k prolínání žáků

 • žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Hradec Králové 27. 11. 2020                                                                                 Mgr. Milan Kučera
                                                                                                                                    ředitel školy

27.11. 2020


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o