Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Osmáci ovládli soutěž k projektu Adaptace sídel na změnu klimatu

Dne 25. února proběhla na Magistrátě města Hradec Králové závěrečná soutěž k projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, které se zúčastnili také vybraní žáci osmých tříd. Ti ve svém volnu dobrovolně připravovali soutěžní projekty. Jejich úkolem bylo vytvořit prezentaci, ve které zastupitelům města navrhovali opatření na zkvalitnění života ve městě.

Soutěže se zúčastnili Kristýna Salonová a Daniel Toman z 8. A, Vojtěch Vladeka, Jiří Řezáč a Jakub Hrdý z 8. B. Daniel s Kristýnou zaujali porotu návrhem vertikálních zahrad, které by umístili na obchodní dům Atrium, použitím solárních panelů v městských lázních či podzemními nádržemi na vodu. Za svou prezentaci byli oceněni krásným čtvrtým místem.

Chlapci z 8. B zaujali porotu svými protipovodňovými opatřeními, výstavbou parku a rybníka na nevyužité louce za dopravním podnikem a také svými originálními odpověďmi na všetečné dotazy poroty. Jejich prezentace byla nejlepší a žáci tak získali v soutěži první místo. Odměnou jim bude zájezd do IQLandie v Liberci. 

Zástupcům obou tříd děkujeme a gratulujeme k úspěchu! 

Žáci se připravovali pod vedením Mgr. Marie Novákové a Mgr. Oliny Maškové.

Prezentace 8. B

Prezentace 8. A

Více informací o projektu zde

26.2. 2016


Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o