Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Pěšky do školy vyhodnocení

19. 9. 2019 se na ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 uskutečnila výzva Pěšky do školy. Škola se tak připojila k Evropskému týdnu mobility.

Rodiče byli informování o akci prostřednictvím elektronické ŽK.

Cílem akce bylo zvýšit motivaci dětí k pěším cestám do školy, pokusit se zmírnit automobilovou dopravu u  školy, zvýšit bezpečnost žáků při příchodu a odchodu ze školy.

Všichni žáci, kteří splnili podmínku a přišli do školy pěšky, na koloběžce, …, využili MHD, byli odměněni „maličkostí“.  Třídy na 1. stupni v tento den soutěžily o co nejvíce získaných bodů. Nejlepší tři třídy byly odměněny.

Pořadí:

  1. 2. A
  2. 1. B
  3. 2. B
  4. 4. B
  5. 3. B
  6. 4. A
  7. 5. B
  8. 3. A
  9. 5. A
  10. 1. A

Za vedení školy musím poděkovat všem rodičům a žákům, kteří se do výzvy zapojili, a zároveň konstatovat, že se automobilová doprava v těsné blízkosti školy snížila na minimum.

24.9. 2019


Nejbližší akce

  25.10. 2019  - Sběr kaštanů a žaludů

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o