Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Výuka pro 1. stupeň od 25. 5. 2020.

Oficiálně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Prosíme však o Vaše vyjádření do 15. 5. 2020 (důvodem je naše včasná příprava a organizace vyučování). Děkujeme za pochopení.

Formulář na přihlášení zde https://forms.gle/PuvC2rWHQqv3EBQC6

V případě nástupu do školy je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy). Čestné prohlášení v českém jazyce naleznete zde http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss   nebo http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/  . Jazykové mutace (čínština_CHN, mongolština_MNG, ukrajinština_UKR, vietnamština_VNM, čeština_CZ) nalezte zde https://drive.google.com/drive/folders/1A_BE7lEwUCBC6p0yVnCDVWpTromsJTv2?usp=sharing     nebo si čestné prohlášení můžete vyzvednout přímo ve škole v úředních hodinách v pracovní dny mezi 7 a 11 hodinou.

Výuka ve škole je dobrovolná. Vzhledem ke složení skupin (nejvíce 15 žáků) nebude třídní učitel schopen vyučovat celou svou třídu. Dle přihlášeného počtu žáků z jednotlivých tříd budou tvořeny skupiny s ohledem na dobu přítomnosti žáka ve škole.

Žáci, kteří byli dříve přihlášeni do školní družiny a navštěvovali ji, mohou po "vyučovacím bloku" pobývat "ve ŠD". To je umožněno pouze žákům 1. - 3. ročníku.

Dle počtu přihlášených žáků do odpoledního bloku se budou sestavovat jednotlivé skupiny tak, aby byli žáci spolu "vyučovací i odpolední blok". Z tohoto důvodu je možné, že skupiny jednotlivých tříd budou smíšené. Pokud to bude vyžadovat situace i meziročníkové.

Dopolední blok bude zahájen v 8.00 a ukončen v 11.40. Odpolední blok ("družinové děti:
1. - 3. ročník") mohou být ve škole nejdéle do 16.00. Vyzvedávání dětí bude omezeno: pouze na 14.00, 15.00,16.00 hodinu.

Žáci budou ke vchodu odvedeni pedagogickým pracovníkem.

V dopoledním bloku bude probíhat výuka - opakování, upevňování probraného učiva z doby distanční výuky (ČJ, M, prvouka, přírodověda, vlastivěda, případně AJ). Známkování žáků bude pouze motivační.

Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude nadále probíhat distanční výuka.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Upozorňujeme, že je na Vás, zda dítě pošlete do školy (nástup je dobrovolný), ale pokud nahlásíte, že dítě nastoupí do školy, stává se daná výuka pro něj povinná. Docházka bude evidována.

V případě nepřítomnosti je tedy nutné žáky omlouvat nebo je z dalších hodin výuky včas odhlásit.

V případě, že žák onemocní, musí rodič po novém nástupu do školy žáka vyplnit znovu čestné prohlášení.

Obědy ve školní jídelně lze objednat jedině samostatně přes objednávkový systém (www.strava.cz ) od 18. 5. 2020. Strávníci se nebudou přihlašovat hromadně. ŠJ bude připravovat pouze 1 jídlo. Vzhledem k omezenému prostoru a dodržení všech hygienických pokynů bude výdej probíhat ve skupinách postupně.

Důležitá upozornění:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žákům bude měřena teplota.
Žáci musí mít s sebou obuv na přezutí. Šatnový prostor bude sloužit pouze pro přesun žáků do určených tříd.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokyny ohledně organizace zašleme do pátku 22. 5. 2020, až budeme vědět přesné počty, tedy zařazení dětí do skupin (přiřazeného učitele a skupinu nebude možné měnit).

Formulář na přihlášení zde https://forms.gle/PuvC2rWHQqv3EBQC6

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Milan Kučera, tel. 724 339 092, ředitel školy
Mgr. Josef Fiedler, tel. 725 721 544, zástupce ředitele

13.5. 2020


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o