Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Výuka pro 9. ročník od 11. 5. 2020

Oficiálně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Prosíme o Vaše vyjádření do 6. 5. 2020 (důvodem je naše včasná příprava a organizace vyučování). Děkujeme za pochopení.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Formulář na přihlášení zde: https://forms.gle/NKnrGmXsTWM9FCzY7 

Výuka bude určena pouze pro žáky, kteří budou dělat v průběhu června přijímací zkoušky na maturitní obory (tedy budou dělat písemnou zkoušku CERMAT).

V případě nástupu do školy je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy). Čestné prohlášení naleznete zde http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss nebo http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ nebo si ho můžete vyzvednout přímo ve škole v úředních hodinách v pracovní dny mezi 7 a 11 hodinou.

Důležitá upozornění:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vstup do školy pro žáky 9. ročníku bude vchodem do školní jídelny. Před vchodem bude měřena teplota.
Žáci musí mít s sebou obuv na přezutí.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Vyučovat se budou předměty matematika a český jazyk, formou přípravy na přijímací řízení.

Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 (pokud budou mít zájem všichni žáci z 9. ročníku, počítáme se čtyřmi skupinami).

Pokyny ohledně organizace zašleme do pátku 8. 5. 2020, až budeme vědět přesné počty, tedy zařazení dětí do skupin (přiřazeného učitele a skupinu nebude možné měnit), jaké dny v týdnu se bude vyučovat a časový rozvrh. S výukou počítáme v dopoledních hodinách mezi 7:30  až 10:30 hod, ve dvouhodinových blocích (hodina matematika, hodina český jazyk). Skupiny mohou mít jiný začátek výuky. Předběžně počítáme s výukou toho to modelu na naší základní škole: pondělí, středa, čtvrtek.

Např. Skupina 1 začne v 7:30 a skončí v 9:35, skupina 2 začíná v 7:40 a končí 9:45 ,....... (samozřejmě včetně přestávky).

Matematiku budou vyučovat: Mgr. Václav Šrámek, Mgr. Ondřej Tykva, Mgr. Josef Fiedler, Mgr. Renáta Fiedlerová.
Český jazyk budou vyučovat: Mgr. Eva Indruchová, Mgr. Adéla Fiedlerová, Mgr. Lenka Kordová, Mgr. Lenka Bartošová.

Upozorňujeme, že je na Vás, zda dítě pošlete do školy (nástup je dobrovolný), ale pokud nahlásíte, že dítě nastoupí do školy, stává se daná výuka pro něj povinná. Docházka bude evidována.

V případě nepřítomnosti je tedy nutné žáky omlouvat nebo je z dalších hodin výuky včas odhlásit. 

Formulář na přihlášení zde: https://forms.gle/NKnrGmXsTWM9FCzY7

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Milan Kučera, tel. 724 339 092
Mgr. Josef Fiedler, tel.  725 721 544

4.5. 2020


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o