Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Zápis dětí do prvních tříd

Ředitelství Základní školy Sever oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat:

v pátek 13. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

v sobotu 14. dubna 2018 od 9.00 do 12.00 hodin.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte

pro zjednodušení administrativy při vlastním zápisu, ve výše uvedených dnech, je Vám k dispozici od 1. 4. 2018 formulář elektronické přihlášky, kde jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán škole.

Pro vlastní vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://sirs.cz/1-13.htm

Zápis bude probíhat ve třídách na prvním stupni ZŠ formou krátného rozhovoru s rodiči a dítětem.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky, přinese k zápisu doporučení pedagogicko - psychologické poradny, nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, doloží rodič k žádosti o příjetí i doporučení pedogogicko - psychologické poradny.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd ve školním roce 2018-2019 dle §164 odst. 1 písm. a), školského zákona

Škola ve školním roce 2018–2019 otevře maximálně 2 první třídy po 27 žácích (54 žáků).

1.         přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č.1/2018 ve znění pozdějších novel)

2.         děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz výše)

přijímaných pro školní rok 2018-2019 dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole ke dni zápisu

b) losování na Magistrátu města HK

V letošním školním roce budou mít rodiče možnost podat přihlášku do základní školy elektronicky. Odkaz bude aktivní po 1. dubnu 2018 na této stránce https://sirs.cz/1-13.htm

Do školského obvodu ZŠ Sever patří:

Balbínova, Bidlová, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, Československé armády (od ulice Divišova), Divišova, Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ulice Lužická po ulicí Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Hermana, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavči plácek, Klicperova, Komenského (od ulice Ignáta Hermana), Kovová, Ladova, Lidická, Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (po ulici Myslivečkova), Mýtská, Na Drážkách, Na Hradě, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepková, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická, Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ulice Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, Uhelná, Uzavřená, U Kavalíru, U Soudu, Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ulice Orlická po ulici Hradební), Vrázova, Výrobní

 

Co by mělo dítě před vstupem do školy zvládnout?

1. Zná svoje jméno a příjmení a ví, jak se jmenují rodiče, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se.
2. Umí se obléknout i převléknout, umí na tkaničce udělat mašličku.
3. Umí si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovede kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznává barvy červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou.
6. Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, správně drží tužku.
8. Dovede si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce, obslouží se na WC, umí jíst příborem.
9. Dovede poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu, spolupracuje s ostatními dětmi.
10. Pozorně sleduje televizní pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich.

Případné dotazy: milan.kucera@zssever.cz

26.3. 2018


Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o