Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Zápis dětí do prvních tříd

Ředitelství Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat

v pátek 12. dubna 2019 od 14 do 18 hodin

v sobotu 13. dubna 2019 od 9 do 11 hodin

Zápis bude probíhat ve třídách na prvním stupni ZŠ formou krátkého rozhovoru s rodiči a dítětem. S sebou vezměte svůj OP, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Každý budoucí prvňáček dostane od nás malý dárek.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky, přinese k zápisu doporučení pedagogicko - psychologické poradny, nebo SPC a doporučení dětského lékaře.

Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, doloží rodič k žádosti o přijetí i doporučení pedagogicko - psychologické poradny.

Stejně, jako v minulém roce se žádost o přijetí do školy bude podávat elektronicky a to od 1. 4. 2019.  Jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán do základní školy Sever. Na váš e-mail bude zasláno potvrzení o úspěšně provedeném podání. Upozorňujeme, že elektronické podání nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně, pouze zjednodušuje podání přihlášky a šetří váš čas strávený ve škole nad administrativními povinnostmi.

Pro vlastní vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://sirs.cz/1-13.htm

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít dvě první třídy do počtu 27 dětí.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou dvě třídy s maximálním počtem 54 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v Základní škole Sever, Hradec Králové, Lužická 1208,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

školský obvod Základní školy SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, tvoří ulice: 

Balbínova, Bidlova, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, Československé armády (od ulice Divišova), Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ulice Lužická po ulici Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Hermana, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského (od ulice Ignáta Hermana), Kovová, Ladova, Lidická, Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (po ulici Myslivečkova), Mýtská, Na Drážkách, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepkova, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická, Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ulice Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, U Kavalíru, U Soudu, Uhelná, Uzavřená, Úzká, Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ulice Orlická po ulici Hradební), Vrázova, Výrobní

Případné dotazy: milan.kucera@zssever.cz

26.3. 2018


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o