Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

  1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, v letošním roce pouze elektronicky bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole (podpisy na tiskopisy a příslušné doklady získáme od Vás na vyzvání později).
  2. Elektronický zápis bude probíhat v termínu 1. 4. - 30. 4. 2020 na tomto odkazu https://sirs.cz/zs-sever-hk-s13/zapis.htm
  3. zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu se dostaví do školy bez dítěte v pátek 17. 4. 2020 od 16.00 do 18.00 hodin nebo v sobotu 18. 4. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště).
  4. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem z loňského školního roku (2019/2020).
  5. Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a dále odborného lékaře nebo klinického psychologa bezodkladně.
  6. V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní  elektronicky žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.
  7. Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 18. 4. 2020 bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
  8. V případě dřívějšího nástupu do 1. třídy (v září 2020 není dítěti 6 let), se takový případ bude řešit individuálně (telefonicky).
  9. Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce školy 30. 5. 2020.
  10. Případné dotazy, týkající se zápisu, zasílejte na e-mail: milan.kucera@zssever.cz

Pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2020/2021, podle kterých budou přednostně přijaty:

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, v případě cizince místem pobytu, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. č.1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou 2 třídy s maximálním počtem 54 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod Základní školy Sever překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

Obvod ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 tvoří ulice:

Balbínova, Bidlova, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, ČSA (od ul. Divišova po ul. Mýtská), Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ul. Lužická po ul. Severní a Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Herrmanna, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského (od ul. Ignáta Herrmanna po ul. Mýtská), Kovová, Ladova, Lidická,

Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (od ul. Lužická po ul. Myslivečkova), Mýtská,      

Na Drážkách, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepkova, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická,

Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (od ul. Pospíšilova po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ul. Na Drážkách po ul. Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, U Kavalíru, U Soudu, Uhelná, Uzavřená, Úzká,

Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ul. Orlická po ul. Hradební), Vrázova, Výrobní,

Mgr. Milan Kučera

ředitel ZŠ Sever

26.3. 2020


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o