Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Zápis do 1. tříd v době koronaviru

1. zápis dětí do 1. tříd proběhne pravděpodobně bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze elektronicky, vaše podpisy na příslušné dokumenty získáme později. Zde si také v rezervačním systému určíte datum, kdy přijdete do školy podepsat dokumenty. Odkaz na brožuru, kde jsou prezentovány všechny školy v HK . Odkaz na oficiální leták ZÁPIS do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.

elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021

Odkaz na elektronický zápis na ZŠ Sever: https://sirs.cz/zs-sever-hk-s13/zapis.htm

 

Obvod ZŠ Sever: 

Balbínova, Bidlova, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, ČSA (od ul. Divišova po ul. Mýtská), Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ul. Lužická po ul. Severní a Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Herrmanna, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského (od ul. Ignáta Herrmanna po ul. Mýtská), Kovová, Ladova, Lidická, Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (od ul. Lužická po ul. Myslivečkova), Mýtská, Drážkách, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepkova, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická, Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (od ul. Pospíšilova po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ul. Na Drážkách po ul. Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, U Kavalíru, U Soudu, Uhelná, Uzavřená, Úzká, Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ul. Orlická po ul. Hradební), Vrázova, Výrobní.

Město HK již mnoho let věnuje svým prvňáčkům Městskou kartu. Pokud máte o ni zájem, stáhněte si vedle těchto informací „Žádost o městskou kartu“, vyplňte, přiložte 1x fotografii 3,5 x 4,5 cm dítěte a přineste s sebou při podpisu dokumentů. Formulář na stažení zde.

2. škola otevře maximálně 2 první třídy po 27 žácích, tj. maximálně 54 žáků do 1. tříd

3. elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021

Odkaz na elektronický zápis na ZŠ Sever: https://sirs.cz/zs-sever-hk-s13/zapis.htm

Nejprve kliknete na Zápis 1. tříd a po vyplnění a odeslání se zaregistrujete v rezervačním systému na podpis dokumentů, který je vpravo nahoře (vedle Zápis 1. tříd, přímý odkaz na rezervaci zde). Pokud Vám nevyhovují termíny v rezervačním systému, volejte +420 724 339 092, Mgr. Milan Kučera, ředitel školy.

4. zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 16. dubna 2021 od 16 – 17 hodin,

v sobotu 17. dubna 2021 od 9 – 10 hodin

5. k zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 16. – 17. dubna, ostatní předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy

6. zapsané musí být všechny děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015

7. zápis musí provést i rodiče žáků po odkladu

8. rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Obě tato souhlasná doporučení musí rodič škole dodat bezodkladně

9. do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelem školy

  • 1. přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 ve znění pozdějších novel)
  • 2. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz. výše) přijímaných pro školní rok 2021 - 2022 dle těchto kritérií:
  • a)   dále pak sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021 - 2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208
  •             b)   losování

10. případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude v září 2021 ještě 6 let) budeme řešit individuálně telefonicky

11. výsledky zápisu, přijatí, případně nepřijatí – budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 28. května 2021

Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky.

1.3. 2021


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o