Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Zápis do mateřských školek

 Z Á P I S

dětí k předškolnímu vzdělávání

v termínu od 2. do 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a jejich zástupců

K řádnému průběhu zápisu musí zákonný zástupce dítěte doručit mateřské škole ve výše uvedeném termínu tyto dokumenty:

- vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ)

- kopii rodného listu dítěte,

- kopii očkovacího průkazu dítěte,

- čestné prohlášení k očkování dítěte (viz web MŠ).

Způsob doručení:

- do datové schránky školy (viz web MŠ),

- e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email!)

- poštou,

- v krajním případě osobně do budovy mateřské školy ve dnech:

14. května 2020 (15:00-17:00) a 15. května 2020 (9:00-11:00).

Mateřské školy žádají zákonné zástupce dětí, aby před doručením výše uvedených dokumentů, provedli prostřednictvím webových stránek vybrané mateřské školy elektronickou registraci dítěte – tzv. předzápis. Podrobné informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách mateřských škol.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

17.4. 2020


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o