Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Zápis do prvních tříd

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v termínu

pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin

sobotu 8. dubna 2017 od 9 do 12 hodin

pro zjednodušení administrativy při vlastním zápisu, ve výše uvedených dnech, je Vám k dispozici od 1. 4. 2017 formulář elektronické přihlášky, kde jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán škole. 

Pro vlastní vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz:

https://sirs.cz/1-13.htm

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

 Dle § 164 odst.1 písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy, ředitel školy rozhodl, že ve školním roce 2017/2018 otevře dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 54 žáků.

Při rozhodování bude ředitel školy postupovat následovně:

  1. přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy (§36 odst. 7 školského zákona)
  2. v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
    a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2017/2018  pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
    b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky, zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře.

 Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V letošním školním roce budou mít rodiče možnost podat přihlášku do základní školy elektronicky. Odkaz bude aktivní po 1. dubnu 2017 na této stránce https://sirs.cz/1-13.htm

Mgr. Milan Kučera

V Hradci Králové, dne 2. 3. 2017

Školský obvod Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208

Akademika Bedrny, Bidlova, Brandlova (od ulice Bratří Štefanů po ulici Třebechovická), Bratří Čapků, Buzulucká, Dřevařská, Gagarinova (319-845), Hostivítova, Hradební (za ul. Nezvalova), Jánošíkova, Jarošova, Jižní, Kaplířova, Kociánovice, Kovová, Ladova, Lidická, Luční, Lužická, Markovice, Markovická (po ulici Myslivečkova), Na Drážkách, Nálepkova, Na Letné, Na Mlejnku, Na Střezině, Okružní (pravá i levá část směrem z centra města), Orlická, Panelová, Polní, Pospíšilova, Pouchovská (po železniční zastávku), Severní, Skupova, Slavíčkova, Slezská, Stavební, Stará Polní, Švendova, Tichá, Třebechovická, Uhelná, Uzavřená, U Kavalíru, U Plováren, U Soudu, Vážní, Víta Nejedlého, Vrázova, Výrobní

3.3. 2017


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o