ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Nejlepší sběrači pomerančové a citrónové kůry

11.5. 2018

V letošním školním roce nasbírala naše škola celkem 222,70 kg sušené pomerančové citrónové kůry.

Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zúčastnili tohoto sběru a těšíme se zase příští školní rok.

 

 


Atletický příspěvek našich žáků

11.5. 2018

Průvodním rysem blížícího se konce školního roku jsou atletické závody. Nejvýznamnějším z nich je týmová soutěž Pohár rozhlasu. V minulém týdnu starší chlapci obsadili 4. místo. e čtvrtek 10.5. se konala stejná soutěž mladší kategorie a chlapci napodobili svoje starší spolužáky, když obsadili o jedno místo horší pořadí.

 


Výtvarná výchova v 5. A

11.5. 2018

Motýlkování v hodině VV v 5.A. Super hodina, kterou si všichni užili a ručičky trošku bolely !!!

 

 

 


Historiáda 2018

9.5. 2018

Jak již bývá tradicí se naše škola zúčastnila celostátní dějepisné soutěže Historiáda 2018. Letošní 19. ročník se konal ve dnech 2. – 4. května 2018 ve městě Železný Brod. Na soutěž odjelo družstvo ve složení Matyáš Drábek, Tomáš Bešík, Veronika Šábrtová a Alžběta Bugová vedené p. uč. Miroslavem Steklým. Žáci plnili řadu obtížných úkolů jak ve škole, tak i v terénu ...

 


POHÁR ROZHLASU starší dívky

9.5. 2018

Ve čtvtek 3. 5. se naše děvčata zúčastnila atletických závodů.
I přesto, že v našem kolektivu nebyla žádná atletka, tak se děvčata umístila na krásném 5.místě.  Viktorka Kalousková si doběhla pro  2. místo v běhu na 800 m a Sabča Hejcmanová a Valča Samková si vyskákaly své nové osobní rekordy ve skoku vysokém- 135cm!  Všem holkám patří gratulace a poděkování za skvělé výkony.

 


A chtějí ještě dál

28.4. 2018

Kluci z 9. B si zajistili účast v kvalifikaci na mistrovství republiky v minifotbalu. Této kvalifikace se mohou zúčastnit pouze vítězové krajských finále. A právě vítězem takového finále se naše družstvo stalo v Jičíně v pátek 27. 4. 2018. Skupinu vyhráli se skóre 26:0, ...

 


Den rodiny

23.4. 2018

Pozvánka na Den rodiny v neděli 13. 5. 2018 od 10 do 16 hod. v Jiráskových sadech.


Pythagoriáda

20.4. 2018

Na škole se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády, do okresního kola postupují:

5. ročník – Fiedler Lukáš 5. A, Hornová Julie 5. A, Chudá Lenka 5. A, Pšenička Vojta 5. A

7. ročník – Bešík Tomáš 7. B, Kryl Tomáš 7. A


Zápis dětí do prvních tříd

26.3. 2018

Ředitelství Základní školy Sever oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat:

v pátek 13. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

v sobotu 14. dubna 2018 od 9.00 do 12.00 hodin.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte

pro zjednodušení administrativy při vlastním zápisu, ve výše uvedených dnech, je Vám k dispozici od 1. 4. 2018 formulář elektronické přihlášky, kde jednoduše vyplníte požadované údaje a formulář bude automaticky předán škole.

Pro vlastní vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: 

https://sirs.cz/1-13.htm

Zápis bude probíhat ve třídách na prvním stupni ZŠ formou krátného rozhovoru s rodiči a dítětem.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad školní docházky ...


Pohádkové spaní

12.4. 2018

V pátek 6. dubna se uskutečnilo dětmi dlouho očekávané „Pohádkové spaní ve školní družině“. Se svým pohádkovým programem nás přijel pobavit náš kamarád Jan Honza Petráš. Děti si zahrály pohádku „O Sněhurce“ /Honza vystupoval jako nápověda/soutěžily v krátkém pohádkovém kvízu a naučily se písničku „Malé kotě“. 

 
Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o