ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Letecká záchranná služba

14.10. 2018

Dne 26. 9. 2018 navštívili žáci 2. A, B leteckou záchrannou službu a záchrannou službu. Záchranáři jim ukázali prostory vrtulníku i sanitky. Děti si s velkým zájmem vyzkoušely záchranné přístroje v praxi ...

 

 


Prvňáčkové

11.9. 2018

3. 9. 2018 jsme ve škole přivítali prvňáčky.

 


Dental prevention

11.9. 2018

Žáci 1. – 4. ročníku se zúčastnili tradiční přednášky o správném čištění zubů. Studenti Zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci projektu Dental prevention vysvětlovali dětem vznik zubního kazu. Součástí školení byl i praktický nácvik správného čištění chrupu.

 

 


Organizace 1. tříd

12.8. 2018

Sraz prvňáčků před budovou školy:   3. 9. 2018 v 7.50 hodin 

Ukončení vyučování : 1. třídy                        

03.9.2018             8.00 –   cca 8.45 hod.

04.9.2018             8.00 –   9.45 hod.

05.9.2018             8.00 – 11.40 hod.

06.9.2018             8.00 – 11.40 hod.

07.9.2018             8.00 – 11.40 hod.

Od 10.9.2018 dle rozvrhu.        

Provoz školní družiny:   pondělí – pátek:             6.15 – 16.30 hod.

Úvodní schůzka rodičů se uskuteční dne 11.9.2018 od 16.00 hodin ve třídě 1. A, 1. B.

První den ve škole – žáci nemusí mít aktovky, přezůvky.

Učebnice a další školní pomůcky obdrží v průběhu dalších dnů.

Seznam kroužků bude zveřejněn v elektronické žákovské s pokyny pro přihlašování žáků nejdéle do 5.9.2018.


Festival sportu

29.8. 2018

Projekt Festival sportu, který se v letošním roce uskuteční v Jiráskových sadech v neděli 9. září 2018 od 10 do 18 hodin, již definitivně nahradil tradiční projekt Nábřeží sportu.

Jedná se tak o VII. ročník tohoto sportovně propagačního projektu, jehož smyslem je seznámit širokou veřejnost s různými druhy sportů ...


Úřední hodiny o prázdninách

29.6. 2018

3. 7. 2018 – 9 až 11 hod.

10. 7. 2018 – 9 až 11 hod.

31. 7. 2018 – 9 až 11 hod.

14. 8. 2018 – 9 až 11 hod.

21. 8. 2018 – 9 až 11 hod.

V případě, že se v daný čas nedozvoníte, volejte 731 224 579.


Olympijský den 1. stupně

29.6. 2018

Na konci školního roku se uskutečnil na 1. stupni tradiční sportovní olympijský den.

Děkujeme za jeho perfektní připravenost Mgr. Petru Sedliskému a třídě 9. B! 

 

 


Pobyt v přírodě 6. C

27.6. 2018

Minulý týden se žáci 6.C zúčastnili pobytu v přírodě v Chorvatské Crikvenici. Až na poslední den nám vyšlo krásné počasí a celý zájezd jsme si moc užili.

 

 

 


Výlet 5. B

26.6. 2018

Ve dnech 11. – 13. 6. 2018 se žáci 5. B zúčastnili třídenního výletu v areálu Eden Jinolice u Jičína. První den vyrazili do Prachovských skal, druhý den navštívili  zámek Humprecht v Sobotce, o  kterém se dozvěděli mnoho zajímavých informací.

 

 


ZOOPARK 3. A a 3. B

26.6. 2018

V pátek 22. 6. 2018 navštívili žáci 3. tříd ZOOPARK Stěžery.  Zde si děti mohly prohlédnout a také nakrmit různá zvířata – zebry, velblouda, dikobrazy, pumu, daňka, koníky a další. Také navštívily zdejší terárium, kde si mohly pohladit ježka, želvu, chameleona a krajtu královskou.

 

 
Nejbližší akce

  17.1. 2019  - Sběr pom. a citr. kůry
  18.1. 2019  - Sběr papíru

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o