ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

  • ZŠ Sever

    Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

  • Grantové projekty

    Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

  • Mozaika

    ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

  • Elektronická ŽK

    ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Vánoční atmosféra

21.12. 2018

Vánoční atmosféra ve třídách 2. A, 3. A.

 

 

 

 


Školní časopis

21.12. 2018

Vánoční vydání školního časopisu – V HLAVNÍCH ROLÍCH ŽÁCI 7. B ...

 

 

 


Třebechovické muzeum betlémů

21.12. 2018

Dne 19. 12. 2018 navštívila třída 4. B Třebechovické muzeum betlémů. Děti si prohlédly nejen krásný Proboštův betlém, ale zhlédly i krátký film o tom, jak byl tento betlém restaurován. V závěrečné prohlídce betlémů si děti připomněly všechny svátky v průběhu roku -Velikonoce, čarodějnice, dožínky.. Výstava se všem líbila. Na výlet jsme se vydali vlakem, což byl pro některé také hezký zážitek.

 


Základy první pomoci

21.12. 2018

V prosinci se 5. ročník zúčastnil besedy MěPo Hradec Králové na téma: Základy první pomoci. Prakticky si zkusili poskytnutí první pomoci (modelové situace na figuríně…), včetně přivolání ZS. 

 

 

 


O Sněhurce

21.12. 2018

Dne 12. 12. 2018 si žáci prvních a druhých tříd poslechli hudební pohádku O Sněhurce v provedení dechového kvintetu HK. Zábavnou formou se seznámili s hudebními nástroji - flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. Naučili se také písničku Hej, hou, kterou si společně zazpívali a zadirigovali.

 

 


Krteček a Vánoce

18.12. 2018

12. 12. 2018 se uskutečnilo vánoční setkání předškoláků na ZŠ Sever. Po jeho ukončení se uskutečnilo v areálu školy u rozsvíceného stromu krátké, ale hezké vystoupení žáků 1. stupně pod vedením Mgr. Dominiky Stráníkové a Mgr. Lenky Chlíbkové.

Děkujeme všem vystupujícím za hezký zážitek.

 


Zdobení perníčků

18.12. 2018

V tomto předvánočním období si mohli žáci 2. B a 4. B vyzkoušet zdobení upečených, voňavých perníčků. Chceme touto cestou poděkovat mamince Petra a Johanky Doležalových, která nám perníčky nejen upekla, ale  připravila i sáčky s cukrovou polevou na zdobení.

Děti si vytvořily své vlastní motivy a všem se práce moc líbila. Každý zvoneček i sněhulák byl ...

 


Prevence šikany a kyberšikany 6. C

17.12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 se žáci 6. C zúčastnili přednášky, při které dostali nejen základní informace o projevech šikany a kyberšikany, ale také jak se jí účinně bránit, nebo komu ji případně oznámit.

 

 


Výchova ke zdraví 7. ročník

17.12. 2018

V pátek 14. 12. 2018 proběhla přednáška pro chlapce a dívky ze 7. ročníku na téma: Čas proměn (dívky), Na startu mužnosti (chlapci).

 

 

 


Hledáme nejlepšího chemika ČR 2018

14.12. 2018

Tři žáci naší školy se zúčastnili 9. ročníku celostátní soutěže Mladý chemik. Druhé kolo této soutěže probíhalo v pěti krajích. My jsme jeli do Pardubic.

 

 

 
Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o