ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Den záchrany života s Kryštůfkem

17.10. 2019

Ve středu 16. 10. 2019 se třída 5. B zúčastnila programu záchranných složek ČR nazvaný Den záchrany života s Kryštůfkem. Děti si zkusily resuscitaci na modelu člověka, seznámily se s operačním systémem záchranářů, viděly vybavení sanitky, nakreslily svůj soutěžní obrázek a na konec splnily závěrečný test. Akce se vydařila, děkujeme.

 


Revolution train 2019

14.10. 2019

Žáci 8. a 9. navštívili tzv. protidrogový vlak. Tato multimediální vlaková souprava je unikátním preventivním programem, jehož cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jejich pohled na problematiku drog a závislosti a přimět je také k pozitivním životním volbám.

 


Máchův Máj trošku jinak...

14.10. 2019

V pátek 11. 10. žáci 9. A navštívili Knihovnu města HK. Proměnili se v postavy proslulé Máchovy básnické skladby a v ději zasazeném do současnosti se tak stali přímými účastníky soudního procesu s Vilémem, hlavní postavou Máje. 

 

 


Adaptační kurzy 2019

9.10. 2019

V průběhu měsíce září 2019 se žáci 6. A, B, C zúčastnili adaptačního kurzu na Stříbrném rybníku. Celý den hráli různé týmové hry, které byly zaměřené na sebepoznání, seznámení se s ostatními spolužáky, na spolupráci ve třídě. Za každý splněný úkol dostali indicie, ze kterých složili citát. Po splnění tohoto úkolu je čekala mapa, jež je dovedla k pokladu na Stříbrném rybníku.

 

 


První den ve škole

24.9. 2019

2. 9. 2019 vstoupilo poprvé do školy 48 prvňáčků. Všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby jim 9 let uběhlo jako voda.

 

 

 


Den pro Vás 2019

24.9. 2019

SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, SOUTĚŽNĚ ZÁBAVNÁ AKCE pro žáky 9. tříd základních škol. Domy se staví a auta jezdí. Automobilní a stavební obory tedy jsou a vždy budou velice žádané.  Soutěžní a zábavnou formou si žáci zkusili různé profesně zaměřené činnosti: práci automechanika, dispečera, autoelektrikáře, instalatéra, zedníka, elektrikáře a další. 

 


Pěšky do školy vyhodnocení

24.9. 2019

19. 9. 2019 se na ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 uskutečnila výzva Pěšky do školy. Škola se tak připojila k Evropskému týdnu mobility.

Cílem akce bylo zvýšit motivaci dětí k pěším cestám do školy, pokusit se zmírnit automobilovou dopravu u  školy ...

 


Pocit bezpečí v Hradci Králové

20.9. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s přípravou nové Koncepce prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024. Město tímto dokumentem schváleným volenými orgány deklaruje, že považuje funkční systém prevence kriminality za důležitou oblast, díky které je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů města.

Podkladem pro zpracování bezpečnostní analýzy budou data získaná prostřednictvím DOTAZNÍKU:

https://www.hradeckralove.org/pocit-bezpeci-v-hradce-kralove-dotaznik/d-70121/p1=27427 .Tento odkaz je funkční v období od 16.09.-16. 10. 2019.


Pěšky do školy

13.9. 2019

Naše škola se připojuje k výzvě Pěšky do školy. Pomozte nám vytvořit pro Vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a zkuste nechat auto doma. Chápeme, že pro mnohé z Vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 až 10 minut od školy a nechte Vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. U nás ve škole akce Pěšky do školy proběhne v termínu: 19. 9. 2019


World Marathon Challenge 2019

13.9. 2019

Každoročním úvodem do sportovního dění na naší škole je Dětský maraton. Je to mezinárodní štafetový závod škol z celého světa, kdy 15 chlapců a 15 děvčat společnými silami zdolají mýtických 42 km a 195 m. Těch prvních 195 m než štafetový kolík předal našemu prvnímu běžci rozběhl hráč FC HK Fahrudin Djurdjevič. Třetím místem naši kluci a děvčata navázali na úspěšnou sérii v naší dlouholeté účasti v tomto závodě.
Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o