ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Organizace 1. tříd

9.8. 2019

Sraz prvňáčků před budovou školy:   2. 9. 2019 v 7.50 hodin   

První den ve škole – žáci nemusí mít aktovky, přezůvky.

Učebnice a další školní pomůcky obdrží v průběhu dalších dnů.

Ukončení vyučování : 1. třídy                     

02.9.2019             8.00 –   cca 8.45 hod.

03.9.2019             8.00 –   9.45 hod.

04.9.2019             8.00 – 11.40 hod.

05.9.2019             8.00 – 11.40 hod.

06.9.2019             8.00 – 11.40 hod.

Od 9.9.2019 dle rozvrhu.        

Provoz školní družiny:   pondělí – pátek:             6.15 – 16.30 hod.

Úvodní schůzka rodičů se uskuteční dne 10.9.2019 od 16.00 hodin ve třídě 1. A, 1. B.

První den ve škole – žáci nemusí mít aktovky, přezůvky.

Učebnice a další školní pomůcky obdrží v průběhu dalších dnů.

Seznam kroužků bude zveřejněn v elektronické žákovské s pokyny pro přihlašování žáků nejdéle do 6.9.2019.


Úřední hodiny o prázdninách

20.6. 2019

02.07.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

03.07.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

09.07.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

16.07.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

06.08.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

20.08.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

27.08.2019 – 09.0 – 11.00 hodin

 


Sportovní den 1. stupně

26.6. 2019

Sportovní den se uskutečnil 24. 6. 2019 na školním hřišti.
Pro chlapce a děvčata byl připraven turnaj v kopané, přehazované, atletické omnium (disciplína dvojic), sendball.
Vysoké teploty, které již od rána panovaly na hřišti však vůbec nebránily v podávání kvalitních výkonů malých borců-sportovců.
Všem organizátorům děkujeme za uspořádání sportovního dne.

 


Odpoledne s myslivostí

23.6. 2019

Školní družinu navštívil ve čtvrtek 13. 6. krátkosrstý maďarský ohař Bor se svým páníčkem panem Filipem. Děti vyslechly krátkou přednášku ohledně myslivosti, prohlédly si trofeje a kožešiny ze zvěře. Odvážné děti si mohly vše i osahat. Na závěr ukázal Bor jak je poslušný, co vše se za svůj život naučil a pan Filip  vysvětlil dětem jak se  bezpečně zachovat při setkání s cizím psem. 

 


3. A v Technologickém centru

23.6. 2019

Dne 18. 6. navštívila třída 3. A Technologické centrum v Hradci Králové, kde pro nás byl připraven vzdělávací program "Už vím proč". Žáci si mohli vyzkoušet virtuální realitu, programování s ozoboty formou her a soutěží. Zároveň nahlédli do některých profesí, které zde sídlí - výroba mýdla, práce ve fotoateliéru. Na závěr nás čekala prohlídka letadel v letištním areálu.

 


3. B v Technologickém centru

23.6. 2019

V pátek 14. 6. navštívila 3. B Technologické centrum v areálu hradeckého letiště. Paní Lenka Michálková nám představila funkci a možnosti centra. V první polovině dopoledne jsme se seznámili s ozoboty – malými roboty, kteří se pohybují po fixou nakreslené čáře a plní námi zadané úkoly ...

 

 


ZOO park Stěžery 4. A

23.6. 2019

Dne 12. 6. navštívili žáci 4. B ZOO park Stěžery. Viděli zde zajímavá zvířata jako surikatu, pelikána, velblouda i pumu. Na závěr si mohli pohladit i hada - škrtiče a roztomilého ježečka. Na výletě se všem žákům líbilo.

 

 


Zlatí nejen ve sportu

19.6. 2019

Pětice vybraných žáků ze 7.A se v úterý 18. června v rámci grantového projektu I-KAP zúčastnila Hradecké juniorky, tradiční soutěže v psaní na klávesnici, kterou každoročně pořádá Obchodní Akademie Hradec Králové. V kategorii ZŠ se soutěže účastnili i žáci ze ZŠ na třídě SNP a ZŠ Úprkova. Z celkových 14 žáků v této kategorii naši žáci obsadili velmi pěkná místa, a to včetně místa prvního ...


Už jsem čtenář

17.6. 2019

Letošní školní rok se žáci 1. tříd zapojili do speciálního projektu na podporu čtenářské gramotnosti, který se jmenoval Už jsem čtenář -  Knížka pro prvňáčka. 

Cílem projektu byl rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. V rámci celého školního roku jsme navštěvovali několik programů v místní knihovně ...

 


Olympiády předškoláků MŠ sportovní

13.6. 2019

V pátek dne 7. června se uskutečnila třetí část „Olympiády předškoláků MŠ“. Ve sportovních dovednostech zvítězila MŠ Lužická, další místa obsadila MŠ Slavíčkova, Čtyřlístek a Slatina. MŠ Třebechovická se nezúčastnila.

 

 
Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o