ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Výstava betlémů

13.12. 2019

Na začátku prosince žáci 1. stupně navštívili výstavu betlémů. Prohlédli si různé druhy a seznámili se s jejich výrobou.

 

 

 


Projektový den na ZŠ Jiráskova

13.12. 2019

Dne 5. 12. 2019 se zúčastnilo 16 žáků třídy 4. A ZŠ Sever Hradec Králové projektového dne ITI ve zrekonstruované učebně dílen na téma „Řemesla našich babiček – drátkování“.

 

 


Šijeme Vánoce

13.12. 2019

11. 12. 2019 se třída 5. A opět zúčastnila krásného programu pro děti v HDD s námětem „Šijeme Vánoce“. Všichni si vyrobili dárek pod stromeček – vánoční kouli s mašlí. Na zpáteční cestě do školy jsme ještě stačili nakrmit vodní ptactvo. Po příchodu do školy někteří včetně paní učitelky zjistili, že dárek rozbili.

 


Hvězdárna a planetárium 5. A

13.12. 2019

V pátek 6. 12. 2019 navštívili žáci 5. B Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.

V programu Sluneční soustava se dozvěděli spoustu nových informací o naší Galaxii. Zhlédli zajímavý film Srážky planety Země. Na modelu si vysvětlili střídání dne a noci a střídání ročních období. Návštěva se všem líbila.

 


Procházka městem 3. A

13.12. 2019

3. A  - Dne 4. 12. 2019 jsme výstavu betlémů spojili s procházkou po Hradci Králové. Prohlédli jsme si historické budovy na Velkém náměstí, viděli soutok řek v Jiráskových sadech.

 

 

 


Psaní všemi deseti

10.12. 2019

V úterý 10.12. se žáci sedmých ročníků zúčastnili motivačního setkání ZAV, které proběhlo na hradecké Obchodní akademii. Žáci se setkali s držitelkou světového rekordu v rychlosti psaní všemi deseti paní Helenou Zaviačičovou, která jim ukázala, jak takový rychlostní rekord vypadá. Poté měli možnost zasoutěžit si i mezi sebou. Na přední příčky se vyšplhali Daniel Hašek, Adam Kindl a Jia Hui Ni ...

 


Exkurze do Vídně

10.12. 2019

V pondělí 9. 12. navštívila třída 8.A. předvánoční Vídeň. Dějepisná exkurze přiblížila žákům vídeňské barokní památky spjaté s rodem Habsburků a doplnila je výstavou věnovanou dílům významných barokních umělců Berniniho a Caravaggia v Uměleckohistorickém Muzeu. Ve stejném muzeu jsme si udělali i krátký výlet do učiva 6. ročníku návštěvou sbírek věnovaných starověkému Egyptu, Řecku a Římu ...

 


Exkurze do České televize

5.12. 2019

Žáci 7.A ve čtvrtek 5.12. nahlédli do míst, kde vzniká zpravodajství ČT pro Královehradecký kraj. Dozvěděli se, co má za úkol produkce, jak se vytvářejí a stříhají reportáže a jak funguje režie. Někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli čtecí zařízení a zažili svou chvilku slávy za moderátorským pultíkem, jiní raději stáli za kamerou ...

 


První pomoc 5. B

4.12. 2019

Dne 27. 11. 2019 se třída 5. B zúčastnila besedy na téma první pomoc. Žáci si vyslechli základní pravidla při poskytování první pomoci a zároveň si vyzkoušeli nepřímou masáž srdce a uvedení zraněného do stabilizované polohy. Tato beseda byla zajímavá a poučná.

 

 


5. A pomáhá nemocným dětem

4.12. 2019

Pro nemocné děti v nemocnici v Českých Budějovicích vyrobili žáci 5. A krásné dárky.

 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o