ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Podzim ve školní družině 2020

19.11. 2020

Nádherné podzimní barvy na konci září se staly inspirací k výtvarnému tvoření ve ŠD.

 

 

 


English Focus Week 2020

16.11. 2020

V týdnu od 5. do 9. října 2020 jsme si opět mohli vyzkoušet své jazykové znalosti během English Focus Week. A Noah si nás velmi chválil.

 

 

 


Přírodovědný KLOKAN

13.11. 2020

Ve středu proběhla soutěž Přírodovědný KLOKAN (tento rok online). Zúčastnili se jí žáci 9. ročníků. A jak to dopadlo? Výsledky byly velmi vyrovnané.

Na 1. místě se umístil Matouš Benedikt (9.C), o 2. místo se dělí Dora Mikanová (9.C) a Matěj Šír (9.B) a o 3. místo Matěj Halama (9.C) a Matyáš Drábek (9.A). Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům!

 


Pomoc školního psychologa

9.11. 2020

Milí žáci, rodiče a učitelé,

v této nelehké době Vám bohužel mohu nabídnout pouze telefonickou či online podporu. Pokud byste měli v souvislosti se současnou situací nějaké těžkosti se kterými Vám mohu touto cestou pomoci, tak budu k dispozici. Obrátit se na mě můžete kdykoliv emailem (leona.provaznikova@zssever.cz), ve  kterém je možné se domluvit na telefonickém kontaktu.

 Mgr. Leona Provazníková – školní psycholožka

Pro zobrazení celého článku klikněte na nadpis článku.


Nezbytná péče o děti na ZŠ Sever

30.10. 2020

Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 byla určena jako další zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

zaměstnanci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky,

příslušníky ozbrojených sil,

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci České pošty, s.p.,

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urceni-skol-1109.pdf

Provozní doba: 06:00 hodin do 18:00. Přihlášky prostřednictvím zaměstnavatelů na KÚ (Mgr. Martin Struna).
 

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy


MINISTR PLAGA BUĎME ZODPOVĚDNÍ I BĚHEM PODZIMNÍHO VOLNA

23.10. 2020

Praha, 22. října 2020 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes poslal na všechny základní školy dopis, ve kterém požádal vyučující i žáky o dodržování protiepidemických opatření během příštího týdne, kdy zůstanou školy zavřené. Žákům 1. a 2. stupně základních škol MŠMT připravilo informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době.

Zde naleznete dopis a odkaz na další materiál:

 https://www.msmt.cz/ministr-plaga-skolakum-zustanme-zodpovedni-i-behem


Exkurze Technické muzeum

7.10. 2020

Ve čtvrtek 1.10. se naše žákovská firma NORTH PRINT vydala na exkurzi do Technického muzea v Praze. Vzhledem k zaměření naší výroby na 3D tisk jsme zamířili do expozice tiskařství.

 

 

 


Pasování na čtenáře 2020

23.9. 2020

Dne 16. 9. a 17. 9. 2020 navštívily třídy 2. A a 2. B knihovnu na Slezském Předměstí, kde probíhalo "pasování na čtenáře". Nejprve děti sestavovaly z písmen slova a věty, tvořily slova na počáteční písmena a četli si navzájem hádanky ...

 

 


Prvňáčkové

23.9. 2020

Začala nám povinná školní docházka na ZŠ Sever :)

 

 

 

 


Projektový den na ZŠ Sever pro ZŠ Jiráskova

18.9. 2020

V pátek 18.9. a 25.9. naši školu navštívili žáci ZŠ Jiráskovo náměstí, aby poměřili své znalosti v soutěži Riskuj. Otázky byly zaměřené na přírodopis - živočichy, rostliny i houby. Všechny skupiny dosáhly skvělých výsledků. 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o