ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Přijímací zkoušky nanečisto

7.1. 2020

Letos se budou na hradeckých školách zřizovaných městem konat “Přijímací zkoušky nanečisto” a to z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. tříd. Datum konání bude 26. 2. 2020

Podrobné organizační informace dostanou žáci začátkem února.

 


Galerii moderního umění 1. B 2020

20.2. 2020

Ve středu 12. 2. navštívila 1. B Galerii moderního umění. Celým programem "provázel" Osvald (Polívka), architekt budovy, která původně sloužila jako banka. Při hledání zajímavých výtvarných detailů prozkoumaly děti celou galerii plnou krásných vitráží, obrazů a soch. Vše si pečlivě zaznamenávaly a v druhé části programu zpracovaly v ateliéru do svého výtvarného díla to, co je nejvíce zaujalo. 

 


Prezentiáda 3. místo

14.2. 2020

Ve čtvrtek 13. 2. proběhlo v Knihovně města Hradec Králové městské kolo Prezentiády. Naši finalisté, Dorka s Matoušem, vybojovali díky skvělému výkonu v silné konkurenci deseti týmů 3. místo. Gratulujeme!

 

 


Cyklista a chodec

14.2. 2020

7. února 2020 se žáci 3. B zúčastnili besedy organizovanou městskou policií na téma "Cyklista - chodec". Seznámili se s pravidly silničního provozu pro chodce i cyklisty a prakticky si vyzkoušeli přecházení silnic a brzdnou dráhu aut u přechodu pro chodce.

 

 


Exkurze 8.C AG Typ Tiskárna

4.2. 2020

4. 2. se žáci 8.C podívali do tiskárny v Kostelci nad Orlicí. Měli možnost se seznámit s historií tisku a zároveň nahlédnout i na moderní metody a stroje.
Exkurze byla velmi zajímavá.

 

 


ŠKOFL ve futsalu 1. místo v republikovém finále

30.1. 2020

Školní finále ŠKOFL ve futsalu pořádané FAČR pro deváté třídy vyhrála děvčata ze ZŠ Sever. Do finálového turnaje v Heřmanově Městci  postoupilo šest  nejlepších  celků z Čech a Moravy. Po rozpačitém začátku v základní části,  kdy jsme dvakrát o góĺ prohrály a dvakrát vyhrály, jsme postoupily do finálové nástavby  až jako třetí. Ve finálové části jsme nedříve porazily Kadaň 2-1 ...

 


Objevitelské soboty

29.1. 2020

Objevitelské soboty opět nabízejí kupu zajímavých workshopů pro tři věkové kategorie: 5 - 7, 8 - 10 a 11 - 14 let, děti si mohou vybrat až tři témata. Termíny hradeckých Sobot jsou 15. února, 14. března, 25. dubna, 23. května, 6. června, akce proběhne opět na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové ...


Krteček a pohádka

23.1. 2020

První setkání předškoláků v novém kalendářním roce se uskutečnilo ve středu 22. 1. 2020.

 

 

 


Vánoce v družině 2019

8.1. 2020

V předvánoční čas se děti ve školní družině seznamovaly s tradicemi Vánoc. Za zpěvu koled pilně vyráběly drobné dárečky, ozdobičky a vyšívaly přáníčka pro své nejbližší.

 

 

 


Vánoční koledy

23.12. 2019

Poslední školní den v tomto kalendářním roce si žáci 1. stupně společně zazpívali v tělocvičně vánoční koledy.

 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o