ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Psaní všemi deseti

10.12. 2019

V úterý 10.12. se žáci sedmých ročníků zúčastnili motivačního setkání ZAV, které proběhlo na hradecké Obchodní akademii. Žáci se setkali s držitelkou světového rekordu v rychlosti psaní všemi deseti paní Helenou Zaviačičovou, která jim ukázala, jak takový rychlostní rekord vypadá. Poté měli možnost zasoutěžit si i mezi sebou. Na přední příčky se vyšplhali Daniel Hašek, Adam Kindl a Jia Hui Ni ...

 


Exkurze do Vídně

10.12. 2019

V pondělí 9. 12. navštívila třída 8.A. předvánoční Vídeň. Dějepisná exkurze přiblížila žákům vídeňské barokní památky spjaté s rodem Habsburků a doplnila je výstavou věnovanou dílům významných barokních umělců Berniniho a Caravaggia v Uměleckohistorickém Muzeu. Ve stejném muzeu jsme si udělali i krátký výlet do učiva 6. ročníku návštěvou sbírek věnovaných starověkému Egyptu, Řecku a Římu ...

 


Exkurze do České televize

5.12. 2019

Žáci 7.A ve čtvrtek 5.12. nahlédli do míst, kde vzniká zpravodajství ČT pro Královehradecký kraj. Dozvěděli se, co má za úkol produkce, jak se vytvářejí a stříhají reportáže a jak funguje režie. Někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli čtecí zařízení a zažili svou chvilku slávy za moderátorským pultíkem, jiní raději stáli za kamerou ...

 


První pomoc 5. B

4.12. 2019

Dne 27. 11. 2019 se třída 5. B zúčastnila besedy na téma první pomoc. Žáci si vyslechli základní pravidla při poskytování první pomoci a zároveň si vyzkoušeli nepřímou masáž srdce a uvedení zraněného do stabilizované polohy. Tato beseda byla zajímavá a poučná.

 

 


5. A pomáhá nemocným dětem

4.12. 2019

Pro nemocné děti v nemocnici v Českých Budějovicích vyrobili žáci 5. A krásné dárky.

 

 

 


První pomoc 5. A

4.12. 2019

V rámci dopravní výchovy si žáci 5. A prakticky vyzkoušeli základy poskytování první pomoci. Děkujeme MěPo za nové znalosti a krásné dopoledne.

 

 

 


3. B v knihovně

4.12. 2019

Koncem listopadu navštívili žáci 3. B  knihovnu na Slezském předměstí. Paní knihovnice provedla žáky knihovnou, ukázala jim, kde si mohou půjčovat knížky.  Poradila dětem, jak se stát členy Klubu čtenářů a sdělila jim všechny potřebné informace.

 

 


Děti v pasti sociálních sítí

4.12. 2019

27. 11. 2019 se ve spolupráci s Policií ČR kpt. Janem Čížkovským podařilo připravit pro rodiče žáků ZŠ Sever přednášku na téma: Děti v pasti sociálních sítí.

 

 

 


Podzim ve školní družině

26.11. 2019

Nádherné barvy, které nám každý rok podzim přináší inspirací dětem ze školní družiny k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Přesvědčte se ve fotogalerii.

 

 

 


Školská futsalová liga 7. tříd

24.11. 2019

Ve středu 20. 11. 2019 jsme se v Jaroměři zúčastnili Školské futsalové ligy 7. tříd. Kluci odehráli 4 zápasy ve kterých prokázali spoustu bojovnosti a fotbalových dovedností. I když to nakonec na postup v součtu nestačilo, akci si kluci užili a zanechali zde dobrý dojem.

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o