ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Úřední hodiny o prázdninách

18.6. 2020

1. 7. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

8. 7. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

22. 7. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

5. 8. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

26. 8. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.


Dětský den ve školní družině

12.6. 2020

V pondělí 1. 6. 2020 se uskutečnil Dětský den ve školní družině. Disciplíny byly přizpůsobeny současným hygienickým opatřením. Počasí nám přálo a děti odcházely spokojené.

 

 

 


Putování po hradeckých lesích

1.6. 2020

Ve spolupráci se studenty z Pedagogické fakulty si naše škola připravila pro žáky sportovně-naučnou aktivitu v hradeckých lesích.

Tato aktivita byla čistě dobrovolná a určena žákům naší školy k tomu, aby mohli strávit čas v přírodě a třeba se přiučit novým věcem….

 


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

29.5. 2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 naleznete na Úřední desce (horní řada záložek – Úřední deska) ve formátu PDF.


Informace pro rodiče žáků II. stupně k otevření škol od 8. června 2020

28.5. 2020

Vážení rodiče,

v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud platných metodických doporučení.

Pokud budou doporučení upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se aktuálně na tuto situaci reagovat a umožnit žákům II. stupně návštěvu školy. Případné informace o změně najdete v elektronické ŽK.

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy


Výsledky zápisu do 1. tříd

13.5. 2020

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny na webových stránkách školy 29. 5. 2020.


Výuka pro 1. stupeň od 25. 5. 2020.

13.5. 2020

Oficiálně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Prosíme však o Vaše vyjádření do 15. 5. 2020 (důvodem je naše včasná příprava a organizace vyučování). Děkujeme za pochopení.

Formulář na přihlášení zde https://forms.gle/PuvC2rWHQqv3EBQC6 

V případě nástupu do školy je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy). Čestné prohlášení v českém jazyce naleznete zde http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  nebo http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ . Jazykové mutace (čínština_CHN, mongolština_MNG, ukrajinština_UKR, vietnamština_VNM, čeština_CZ) nalezte zde https://drive.google.com/drive/folders/1A_BE7lEwUCBC6p0yVnCDVWpTromsJTv2?usp=sharing    nebo si čestné prohlášení můžete vyzvednout přímo ve škole v úředních hodinách v pracovní dny mezi 7 a 11 hodinou. 

Výuka ve škole je dobrovolná. Vzhledem ke složení skupin (nejvíce 15 žáků) nebude třídní učitel schopen vyučovat celou svou třídu. Dle přihlášeného počtu žáků z jednotlivých tříd budou tvořeny skupiny s ohledem na dobu přítomnosti žáka ve škole. 

Žáci, kteří byli dříve přihlášeni do školní družiny a navštěvovali ji, mohou po „vyučovacím bloku“ pobývat „ve ŠD“. To je umožněno pouze žákům 1. – 3. ročníku. 

Dle počtu přihlášených žáků do odpoledního bloku se budou sestavovat jednotlivé skupiny tak, aby byli žáci spolu „vyučovací i odpolední blok“. Z tohoto důvodu je možné, že skupiny jednotlivých tříd budou smíšené. Pokud to bude vyžadovat situace i meziročníkové.

Dopolední blok bude zahájen v 8.00 a ukončen v 11.40. Odpolední blok („družinové děti: 
1. – 3. ročník“) mohou být ve škole nejdéle do 16.00. Vyzvedávání dětí bude omezeno: pouze na 14.00, 15.00,16.00 hodinu. 

Žáci budou ke vchodu odvedeni pedagogickým pracovníkem.

V dopoledním bloku bude probíhat výuka – opakování, upevňování probraného učiva z doby distanční výuky (ČJ, M, prvouka, přírodověda, vlastivěda, případně AJ). Známkování žáků bude pouze motivační.

Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude nadále probíhat distanční výuka.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Upozorňujeme, že je na Vás, zda dítě pošlete do školy (nástup je dobrovolný), ale pokud nahlásíte, že dítě nastoupí do školy, stává se daná výuka pro něj povinná. Docházka bude evidována.

V případě nepřítomnosti je tedy nutné žáky omlouvat nebo je z dalších hodin výuky včas odhlásit.

V případě, že žák onemocní, musí rodič po novém nástupu do školy žáka vyplnit znovu čestné prohlášení.

Obědy ve školní jídelně lze objednat jedině samostatně přes objednávkový systém (www.strava.cz) od 18. 5. 2020. Strávníci se nebudou přihlašovat hromadně. ŠJ bude připravovat pouze 1 jídlo. Vzhledem k omezenému prostoru a dodržení všech hygienických pokynů bude výdej probíhat ve skupinách postupně.

Důležitá upozornění:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žákům bude měřena teplota.
Žáci musí mít s sebou obuv na přezutí. Šatnový prostor bude sloužit pouze pro přesun žáků do určených tříd.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokyny ohledně organizace zašleme do pátku 22. 5. 2020, až budeme vědět přesné počty, tedy zařazení dětí do skupin (přiřazeného učitele a skupinu nebude možné měnit).

Formulář na přihlášení zde https://forms.gle/PuvC2rWHQqv3EBQC6 

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Milan Kučera, tel. 724 339 092, ředitel školy
Mgr. Josef Fiedler, tel. 725 721 544, zástupce ředitele


Výuka pro 9. ročník od 11. 5. 2020

4.5. 2020

Oficiálně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Prosíme o Vaše vyjádření do 6. 5. 2020 (důvodem je naše včasná příprava a organizace vyučování). Děkujeme za pochopení.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Formulář na přihlášení zde: https://forms.gle/NKnrGmXsTWM9FCzY7 

Výuka bude určena pouze pro žáky, kteří budou dělat v průběhu června přijímací zkoušky na maturitní obory (tedy budou dělat písemnou zkoušku CERMAT).

V případě nástupu do školy je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy). Čestné prohlášení naleznete zde http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss nebo http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ nebo si ho můžete vyzvednout přímo ve škole v úředních hodinách v pracovní dny mezi 7 a 11 hodinou.

Důležitá upozornění:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vstup do školy pro žáky 9. ročníku bude vchodem do školní jídelny. Před vchodem bude měřena teplota.
Žáci musí mít s sebou obuv na přezutí.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Vyučovat se budou předměty matematika a český jazyk, formou přípravy na přijímací řízení.

Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 (pokud budou mít zájem všichni žáci z 9. ročníku, počítáme se čtyřmi skupinami).

Pokyny ohledně organizace zašleme do pátku 8. 5. 2020, až budeme vědět přesné počty, tedy zařazení dětí do skupin (přiřazeného učitele a skupinu nebude možné měnit), jaké dny v týdnu se bude vyučovat a časový rozvrh. S výukou počítáme v dopoledních hodinách mezi 7:30  až 10:30 hod, ve dvouhodinových blocích (hodina matematika, hodina český jazyk). Skupiny mohou mít jiný začátek výuky. Předběžně počítáme s výukou toho to modelu na naší základní škole: pondělí, středa, čtvrtek.

Např. Skupina 1 začne v 7:30 a skončí v 9:35, skupina 2 začíná v 7:40 a končí 9:45 ,....... (samozřejmě včetně přestávky).

Matematiku budou vyučovat: Mgr. Václav Šrámek, Mgr. Ondřej Tykva, Mgr. Josef Fiedler, Mgr. Renáta Fiedlerová.
Český jazyk budou vyučovat: Mgr. Eva Indruchová, Mgr. Adéla Fiedlerová, Mgr. Lenka Kordová, Mgr. Lenka Bartošová.

Upozorňujeme, že je na Vás, zda dítě pošlete do školy (nástup je dobrovolný), ale pokud nahlásíte, že dítě nastoupí do školy, stává se daná výuka pro něj povinná. Docházka bude evidována.

V případě nepřítomnosti je tedy nutné žáky omlouvat nebo je z dalších hodin výuky včas odhlásit. 

Formulář na přihlášení zde: https://forms.gle/NKnrGmXsTWM9FCzY7

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Milan Kučera, tel. 724 339 092
Mgr. Josef Fiedler, tel.  725 721 544


ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - Vlk je taky na Youtube

29.4. 2020

Pozvánka na na online vysílání VLK JE TAKY NA YOUTUBE. Sledujte ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ ve středu 29. dubna od 20 hodin na YouTube kanále MAP II ORP HK

 https://www.youtube.com/watch?v=t1rjRm5CDlo

Děti jsou teď víc než kdy jindy na sociálních sítích a v online prostoru. Zjistěte, co se může skrývat za dveřmi sociálních sítí. A copak tam na ty Vaše děti číhá.

Během vysílání se Vám představí vrchní komisař Jan Čížkovský, psycholožka Romana Mazalová, režisér filmu V zajetí sítě Matěj Krátký a  studentka sociální patologie a prevence Tereza Cimmerová.

Toto živé vysílání vzniklo z důvodu zrušení akce Vlk je taky online, kterou jsme prozatím museli přesunout na podzim ....


Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

26.3. 2020

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, v letošním roce pouze elektronicky bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole (podpisy na tiskopisy a příslušné doklady získáme od Vás na vyzvání později).

Elektronický zápis bude probíhat v termínu 1. 4. - 30. 4. 2020 na tomto odkazu https://sirs.cz/zs-sever-hk-s13/zapis.htm

zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu se dostaví do školy bez dítěte v pátek 17. 4. 2020 od 16.00 do 18.00 hodin nebo v sobotu 18. 4. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště).

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem z loňského školního roku (2019/2020).

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a dále odborného lékaře nebo klinického psychologa bezodkladně.

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní  elektronicky žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.

Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 18. 4. 2020 bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.

V případě dřívějšího nástupu do 1. třídy (v září 2020 není dítěti 6 let), se takový případ bude řešit individuálně (telefonicky).

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce školy 30. 5. 2020.

Případné dotazy, týkající se zápisu, zasílejte na e-mail: milan.kucera@zssever.cz

Pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2020/2021, podle kterých budou přednostně přijaty:

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, v případě cizince místem pobytu, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. č.1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou 2 třídy s maximálním počtem 54 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod Základní školy Sever překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

Obvod ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 tvoří ulice:

Balbínova, Bidlova, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, ČSA (od ul. Divišova po ul. Mýtská), Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ul. Lužická po ul. Severní a Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Herrmanna, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského (od ul. Ignáta Herrmanna po ul. Mýtská), Kovová, Ladova, Lidická,

Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (od ul. Lužická po ul. Myslivečkova), Mýtská,      

Na Drážkách, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepkova, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická,

Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (od ul. Pospíšilova po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ul. Na Drážkách po ul. Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, U Kavalíru, U Soudu, Uhelná, Uzavřená, Úzká,

Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ul. Orlická po ul. Hradební), Vrázova, Výrobní,

Mgr. Milan Kučera

ředitel ZŠ Sever
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o