ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Zeměpisná olympiáda 2. místo v krajském kole

30.3. 2021

V polovině února 2021 naši školu úspěšně reprezentoval žák 6.B Lukáš Herfurt v okresním kole online Zeměpisné olympiády, který v něm obsadil krásné první místo a postoupil tak do krajského kola. Koncem března se v online krajském kole umístil na výborném 2. místě, které je v dané kategorii kolem nejvyšším. Lukášovi moc gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!

 


Matematický klokan 2021

31.3. 2021

19. 3. se na naší škole uskutečnila soutěž v Matematickém klokanovi. Nejlepšími řešiteli jsou v kategorii Klokánek: Jakub Ondráček 4. A 120 bodů, Petr Žaloudek 5. B 115 bodů, Linda Lánová 4. A 99 bodů Benjamín: Jan Kousal 7. A 108 bodů, Klára Kobrčová 6. B 83 bodů, Jan Jaroš 7. A 81 bodů Cadet: Jakub Horn 8. A 77 bodů, Bayarjavkhlan Ganzorigt 8. A  75 bodů, Ondřej Absolon 9. B 75 bodů

 


Biologická olympiáda 2021

30.3. 2021

V pátek 26. března 2021 se konalo školní kolo biologické olympiády. V kategorii D zvítězila Tereza Therová (7.B), 2. místo obsadil Vojtěch Polák (7.C) a 3. místo Karolína Plačková (7.A). V kategorii C zvítězil Filip Hejcman (8.A), těsně za ním skončila na 2. místě Lucie Pásztorová (9.B) a 3. místo obsadil Bayar Ganzorigt (8.A). Vítěze jednotlivých kategorií čeká na konci dubna krajské kolo ... 

 


Výrobky dětí zaměstnanců IZS

4.3. 2021

Základní škola Sever je určena jako zařízení pro děti zaměstnanců IZS a dalších zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové. Kromě výuky děti vytvářejí různé výrobky. Prohlédněte si fotogalerii.

 

 


Zimní tvoření v družině 2021

4.3. 2021

Po vánočních prázdninách se děti navštěvující školní družinu pustily do výrobků zaměřených na zimní tématiku. Připomněly si také svátek Tří králů, masopustní zvyky a vyrobily drobné dárečky k Valentýnu.

 

 


O princezně Koroničce a její nevyléčitelné nemoci

22.2. 2021

Covid tu s námi je už rok...Ovlivňuje životy nás všech. A vstupuje i do fantazie dětí. Přečtěte si pohádku Elišky Gaberové ze 6. A, která na základě tvořivé online hodiny literatury napsala opravdu povedený příběh.

V jednom království jménem Korona žil král Covid XIX. se svou dcerou Koronou. Protože byla rozmazlená, museli jí všichni říkat princezno Koroničko ...


Nezbytná péče o děti na ZŠ Sever

30.10. 2020

Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 byla určena jako zařízení, pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové.

Provozní doba: 06:00 hodin do 18:00. Přihlášky prostřednictvím zaměstnavatelů na KÚ (Mgr. Martin Struna).
 

Od 4. 1. 2021 bude ZŠ Sever vykonávat nezbytnou péči o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

zaměstnanci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky,

příslušníky ozbrojených sil,

zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci České pošty, s. p.

(dále jen „dotčení zaměstnavatelé“), a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení:

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy

PDF dokument, který určuje ZŠ Sever vykonávat nezbytnou péči, naleznete zde http://www.zssever.cz/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/urceni_skol.pdf 


Dětský ombudsman

12.2. 2021

Dětský ombudsman,

video představuje poutavou formou působnost veřejného ochránce práv, shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet.

Video je dostupné zde:

https://www.youtube.com/watch?v=iiw2OM4jDbA


Biologická olympiáda 2021

8.2. 2021

Na konci března se bude konat školní kolo biologické olympiády, které má tři části - kvíz, poznávání přírodnin (on-line formou) a pokus v domácích podmínkách. Tématem letošního ročníku je "Těžký život ve vodě". V případě zájmu napište e-mail Mgr. Vašíčkové, jitka.vasickova@zssever.cz (6. a 7. ročník) nebo Mgr. Brůžové, zuzana.bruzova@zssever.cz (8. a 9. ročník). Těšíme se na všechny odvážlivce :)    ...

 


POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 2021

1.2. 2021

Žáci prvních tříd s korunkami na hlavě si převzali své první vysvědčení. Děti dostaly také stavebnici, ze které si skládaly písmena a čísla. 

Blahopřejeme!

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o