ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Pomoc školního psychologa

9.11. 2020

Milí žáci, rodiče a učitelé,

v této nelehké době Vám bohužel mohu nabídnout pouze telefonickou či online podporu. Pokud byste měli v souvislosti se současnou situací nějaké těžkosti se kterými Vám mohu touto cestou pomoci, tak budu k dispozici. Obrátit se na mě můžete kdykoliv emailem (leona.provaznikova@zssever.cz), ve  kterém je možné se domluvit na telefonickém kontaktu.

 Mgr. Leona Provazníková – školní psycholožka

Pro zobrazení celého článku klikněte na nadpis článku.


Vánoční tvoření 2020

21.12. 2020

Na blížící se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce se těší všechny děti. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak si čekání na Ježíška krátily děti ze školní družiny. 

 

 

 


Vánoce ve 2. B

23.12. 2020

18. 12. 2020 žáci 2. B oslavili krátce poslední vyučovací hodinu vánoce a předali si dárečky.

 

 

 


May your Christmas be merry and sweet!

18.12. 2020

V rámci estetické výchovy a angličtiny vzala část 6.A útokem kuchyňky a připravila pravé americké cookies. 

Ať jsou i Vaše Vánoce šťastné a sladké! A nebo po anglicku: May your Christmas be merry and sweet! 

 

 


Studentská firma NORTH PRINT

18.12. 2020

Žáci 9. C se v posledním roce a půl zapojili do projektu studentských firem.
Název naší firmy je NORTH PRINT a zabývali jsme se návrhy a výrobou klíčenek na 3D tiskárnách.
Absolvovali jsme několik úspěšných veletrhů. Na jednom z nich jsme získali prvenství za naše logo a nyní na posledním veletrhu ...

 


Prázdniny od pondělí 21. 12.

16.12. 2020

Online výuka ani prezenční výuka nebude dle nařízení vlády v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. (již začínají prázdniny).

Od 4. 1. 2021 nastoupí pouze 1. a 2. ročník. Zbytek tříd online!!!


Mikuláš 2020

7.12. 2020

Za dodržení všech epidemiologických opatření byl do školy povolen krátký vstup nadpřirozeným bytostem, které obdarovaly žáky sladkostí.

 

 

 


INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

27.11. 2020

Je povolena osobní přítomnost:
1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky.
2. stupeň ZŠ: prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. budou chodit do školy 9. ročník, rotační výuka 8. ročník a 7. C, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.
V následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole 9. ročník, 7. A, B, 6. ročník, ostatní třídy budou mít distanční výuku z domova.

Školní družina: pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Nebude-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Družina je z organizačních důvodů možná pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníků  do 16:30.

Škola:

• je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
• za podmínky zachování homogenity skupiny a organizačních možností se budou realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
• žáci budou pedagogy opakovaně poučeni o bezpečném chování ve škole, dodržování Školního řádu a povinnosti dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19
• při změně zdravotního stavu či podezření na nemoc bude žák přemístěn do karanténní místnosti, budou kontaktováni zákonní zástupci – rodiče žáka

Pohyb žáků a osob ve škole:

• každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a používat roušky k zakrytí nosu a úst
• každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení
• ve všech prostorách se pravidelně větrá
• vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, kontrolní orgány, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Školní stravování

• při provozu školního stravování je nezbytné dodržet rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých skupin
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
• jsou přijata organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby
nedocházelo k prolínání žáků

 • žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Hradec Králové 27. 11. 2020                                                                                 Mgr. Milan Kučera
                                                                                                                                    ředitel školy


Podzim ve školní družině 2020

19.11. 2020

Nádherné podzimní barvy na konci září se staly inspirací k výtvarnému tvoření ve ŠD.

 

 

 


English Focus Week 2020

16.11. 2020

V týdnu od 5. do 9. října 2020 jsme si opět mohli vyzkoušet své jazykové znalosti během English Focus Week. A Noah si nás velmi chválil.

 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o