ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

COVID 19

18.9. 2020

Vstupní filtr v ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208

Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).

Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy


Pěšky do školy 1. stupeň 2020 a rodičovská výzva

13.9. 2019

U nás ve škole akce Pěšky do školy proběhne na 1. stupni v termínu: 21. 9.  až 2. 10. 2020 (pondělí až pátek).

Naše škola se jako minulý školní rok připojuje k výzvě Pěšky do školy. Pomozte nám vytvořit pro Vaše děti bezpečné, zdravé a příjemné prostředí před školou a zkuste nechat auto doma. Chápeme, že pro mnohé z Vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. 

Zkuste tedy alespoň zaparkovat auto 5 minut od školy a nechte Vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej doprovoďte. Společná cesta je pro děti důležitá a může být navíc příjemná a zábavná.

Od 21. 9. 2020 podobně funguje i rodičovská výzva .....


Roušky ve škole

9.9. 2020

Vážení rodiče,
epidemiologická situace se neustále zhoršuje. Od 10. 9. 2020 budou roušky povinné uvnitř budov v celé České republice.
Všichni žáci a dospělé osoby musí mít nasazenou roušku ve společných prostorách ZŠ Sever. Ve třídách nejsou roušky povinné.

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy


Třídní schůzky 8. 9. 2020

3.9. 2020

Na třídní schůzky pouze v rouškách.

Vážení rodiče,

prosíme Vás všechny o vstřícnost a ohleduplnost ohledně povinné výbavy na třídní schůzky – roušek.

Vstup bez roušky nebude do školy na třídní schůzky umožněn.

Třídní schůzky se konají v úterý 8. 9. 2020.

1. stupeň (1. až 5. ročník) od 16:00 hod.

2. stupeň (6. až 9. ročník) od 16:30 hod.

Na 2. stupni nebudou po třídních schůzkách možné konzultace u jednotlivých učitelů!

Pokud potřebujete mluvit s jiným učitelem než s třídním, domluvte si schůzku telefonicky nebo přes el. žákovskou.

V případě dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Milana Kučeru, milan.kucera@zssever.cz

S pozdravem

Mgr. Milan Kučera, ředitel školy

Mgr. Josef Fiedler, zástupce ředitele


Informace pro žáky žákovská a studentská jízdenka DPMHK

25.8. 2020

Školní jízdenku DPMHK lze zařídit už během srpna a vyhnout se tak nekonečným frontám prvního školního dne.

Od žáků a studentů do 18 let navíc není vyžadováno potvrzení o studiu. Jízdenka je platná od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, jízdné pro první pásmo činí 1480,- Kč a pro druhé pásmo 1950,-Kč.


Organizace 1. tříd

1.7. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k doporučení MŠMT Vám upřesňuji informace k zahájení školního roku 1. 9. 2020 pro prvňáčky:

sraz před školou 7.55 hodin, odchod do školy 8.05 hodin

v případě příznivého počasí se první část (za přítomnosti zákonných zástupců) uskuteční na školním hřišti – pasování na prvňáčky + fotografování

v případě nepříznivého počasí se první část (za přítomnosti zákonných zástupců) uskuteční ve třídě – pasování na prvňáčky + fotografování

!!! Z důvodu velkého počtu osob na malém prostoru (třída=cca 70 lidí) použijte roušku!!!

druhá část se uskuteční bez rodičů

!!! Žádáme Vás, aby jednoho žáka doprovázely pouze nejvýše 2 dospělé osoby!!!

 

Sraz prvňáčků před budovou školy:   1. 9. 2020 v 7.55 hodin          

01. 9. 2020                  8.00 -   cca 8.45 hod.

02. 9. 2020                  8.00 -   9.45 hod.

03. 9. 2020                  8.00 - 11.40 hod.

04. 9. 2020                  8.00 - 11.40 hod.

 Od 7. 9. 2020 dle rozvrhu.

Provoz školní družiny: pondělí – pátek:            6.15 – 16.30 hod.

Úvodní schůzka rodičů se uskuteční dne 8. 9. 2020 od 16.00 hodin ve třídě 1.A, 1.B.

První den ve škole – žáci nemusí mít aktovky, přezůvky.

Učebnice a další školní pomůcky obdrží v průběhu dalších dnů.

Seznam kroužků bude zveřejněn na webu školy s pokyny pro přihlašování žáků nejdéle do 7. 9. 2020.


Úřední hodiny o prázdninách

18.6. 2020

1. 7. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

8. 7. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

22. 7. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

5. 8. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.

26. 8. 2020 – 9:00 a 12:00 hod.


Dětský den ve školní družině

12.6. 2020

V pondělí 1. 6. 2020 se uskutečnil Dětský den ve školní družině. Disciplíny byly přizpůsobeny současným hygienickým opatřením. Počasí nám přálo a děti odcházely spokojené.

 

 

 


Putování po hradeckých lesích

1.6. 2020

Ve spolupráci se studenty z Pedagogické fakulty si naše škola připravila pro žáky sportovně-naučnou aktivitu v hradeckých lesích.

Tato aktivita byla čistě dobrovolná a určena žákům naší školy k tomu, aby mohli strávit čas v přírodě a třeba se přiučit novým věcem….

 


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

29.5. 2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 naleznete na Úřední desce (horní řada záložek – Úřední deska) ve formátu PDF.
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o