ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Výlet 2. A a 2. B 2021

2.7. 2021

Dne 22. 6. 2021 se vypravily třídy 2. A a 2. B do hradeckých lesů navštívit Rytířské hradiště a rybník Češík, kde si užily dostatečně různých pohybových aktivit.  Děti si mohly rozšířit znalosti z prvouky, také se dozvěděly o třídění odpadků a jejich dlouhodobém rozkladu v přírodě a tedy nevhodném pohazování v přírodě. Cestou zpět jsme měli štěstí vidět i divoké koně.

 


Družina 2021

2.7. 2021

V polovině měsíce dubna se děti vrátily do školy. Na vyrábění ve školní družině se moc těšily. Jejich práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

 


Setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd

10.6. 2021

22. 6. 2021 (úterý) se od 15.30 hodin uskuteční na ZŠ SEVER setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd s vedením školy.


Dětský den v družině 2021

10.6. 2021

4. 6. 2021 se uskutečnil ve školní družině Dětský den.

 

 

 

 


Pasování na čtenáře 2021

9.6. 2021

Úterý 8. 6. 2021 byl pro prvňáčky slavnostní den. Byli pasováni na čtenáře. Děti si v knihovně na SP pohrály s písmeny, sestavily z nich slova a ze slov věty. Předvedly své čtenářské dovednosti a každý nahlas přečetl hádanku ostatním žákům. Následně proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. Domů si děti z 1. A a 1. B kromě zážitků odnesly čtenářský diplom, knížku se záložkou, pexeso, zlatou minci a sladkou odměnu.

 


Nábřeží umělců

3.6. 2021

1.6.2021 se třída 5. A zúčastnila akce Nábřeží umělců, které se konalo na královéhradecké náplavce před Gymnáziem J. K. Tyla.  Žáci se zúčastnili workshopů a dílen a používali lehce dostupné materiály, které se nachází v přírodě nebo doma.

 

 


Sběr pomerančové a citrónové kůry 2021

3.6. 2021

V letošním školním roce, i přestože byl sběr omezen díky epidemické situaci, nasbírala naše škola celkem 85,40 kg sušené pomerančové a citrónové kůry. Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zúčastnili tohoto sběru a těšíme se zase příští školní rok.

 


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

28.5. 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 naleznete na Úřední desce (horní řada záložek – Úřední deska) ve formátu PDF (aktivní odkaz) nebo zde http://www.zssever.cz/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/prijati2021.pdf


Nabídka studia v ZUŠ Habrmanova

20.5. 2021

Na stránkách ZUŠ Habrmanova (https://www.zus-habrmanova.cz/ ) naleznete informace o studijních oborech ...

 

 

 


Detektivové

20.5. 2021

Ve čtvrtek 20.5. se osmáci vžili do role detektivů a vyzkoušeli si snímání otisků prstů pomocí tuhy a lepicí pásky. Následně pomocí lupy zkoumaly jednotlivé dermatoglyfy, tedy otisky papilárních linií, a také se dozvěděli, jak by vypadali, kdyby trpěli nemocí zvanou polydaktylie. 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o