ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Advent v devátém ročníku

24.11. 2021

Advent se nezadržitelně blíží. Proto se na něj s našimi deváťáky pečlivě připravujeme v rámci Výtvarné výchovy. Chystáme adventní věnce na stůl i na dveřě a všechny nás to neuvěřitelně baví.

 

 


Slavnostní předání Slabikářů 2021

17.11. 2021

Ve dnech 1. 11. a  8. 11. navštívili všichni prvňáčci naší školy knihovnu na Slezském Předměstí. Paní knihovnice si pro ně připravila hezký program. Děti musely hledat po knihovně myšky s písmeny, poznávaly písmenka, třídily obrázky podle začátečních písmen a také musely vymyslet svoji pohádku. Po úspěšném zvládnutí těchto čtenářských dovedností, pak paní knihovnice slavnostně předala každému prvňáčkovi Slabikář.

 


Horor aneb reality show v knihovně

5.11. 2021

Deváťáci ze sportovní třídy se dnes vydali do knihovny, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli účast v reality show. Čtyři týmy poslaly do hry svého imaginárního soutěžícího, který se na základě jejich vědomostí o hororové literatuře snažil bez újmy proplout soutěží a zvítězit.

 

 


Stromy pro život 4. A 4. B 2021

4.11. 2021

Dne 2.  11. a 3. 11. navštívila třída 4. A a 4. B ekologický program " Stromy pro život."
Děti si zde hravou formou procvičily poznávání stromů, listů a plodů, vyvodily význam stromů a lesa pro život, vyrobily si z papíroviny svůj papír a stromy nakreslily. Děti se učily i spolupracovat a utřídily si  své znalosti o stromech. Akce se všem velmi líbila.

 


Martin na bílém koni pod Bílou věží

25.10. 2021

11. 11. 2021 – od 14 do 18 hod. Každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku nekončí. Důkazem toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové a na Hradecku, ale i v Královských věnných městech a městech České inspirace.

 


Sběr žaludů a kaštanů 2021

25.10. 2021

Sběr kaštanů a žaludů se na ZŠ Sever uskutečnil v pátek 22. 10. 2021. Celkem děti nasbíraly pro zvířátka na zimu 1200 kg kaštanů a 300 kg žaludů v hodnotě 7. 800,- Kč.

Společně s lesní zvěří děkujeme za sběr.

 

 


Drátkování spolupráce v rámci ITI

21.10. 2021

V říjnu. žáci 4.A, B  navštívili ZŠ Jiráskova, kde měli poznat základy drátkovací techniky. Vyrobili si zde krásné kytičky, kterými jistě potěšili své blízké.. Poznali, že při drátkování musí mít nejen šikovné ruce, ale také fantazii a představivost ke konečnému dotvoření výrobku. Tato akce se všem moc líbila.

 

 


Přírodovědný klokan 2021

21.10. 2021

Ve středu 13.10. se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, které se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. ročníku. Boj to byl velmi těsný; v případě rovnosti bodů rozhodovalo datum narození - přednost měl mladší žák. Na 1. místě skončil Jan Jaroš (8.A) se 60 body, se stejným počtem na 2. místě Ondřej Müller (9.B) a na 3. místě s 56 body Eduard Wenke (8.C). Výsledky ostatních jsou k dispozici u vyučujících přírodopisu. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem za účast! 

 


Detektivové z 5. B v akci

13.10. 2021

5. B se stala týmem detektivů a v Knihovně města HK v pobočce na Slezském předměstí luštila tajemné záhady. Samozřejmě úspěšně.

 

 

 


Klokománie 2021

8.10. 2021

V pátek 8.10. se deváťáci zúčastnili vlastní lékařské konference, na které prezentovali své poznatky k nově objevené nemoci - klokománii. Jejich úkolem bylo vytvořit odborný výklad a následně plakát, na kterém novou nemoc definovali, popsali příznaky, graficky zobrazili rozšíření a seznámili posluchače s možnými způsoby prevence. Naštěstí bylo vše v rovině fikce, takže můžeme zůstat v klidu :-)

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o