ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Pasování prvňáčků na čtenáře

15.6. 2022

Knihovna Slezské Předměstí si na závěr školního roku připravila pro všechny 1. třídy slavnostní pasování na čtenáře. Děti musely během několika krátkých úkolů prokázat, že se během 1. třídy naučily číst. Na závěr dostaly diplom Rytíře řádu čtenářského s překvapením.

 

 


Pobyt v přírodě 4. B a 5. A

15.6. 2022

Ve dnech 6. 6. – 10. 6. 2022 se uskutečnil pobyt v přírodě v Jívce II. Pobytu se zúčastnily třídy 4. B, 5. A. Prohlédněte si fotogalerii. 

 

 

 


3. B v Technologickém centru

15.6. 2022

Ve středu 1. 6. 2022 si 3. B vyzkoušela programování s ozoboty, jízdu na horské dráze ve virtuální realitě a prohlédla si letadla a hangáry na Letišti Hradec Králové.

 

 

 


Staré Hrady výlet 2. A a 2. B

15.6. 2022

Ve čtvrtek 9. června vyrazily třídy 2.A a 2.B na výlet na pohádkové Staré Hrady. Prohlídka začala ve Zdravosvětě  a Dračím království. Po svačině a nákupu suvenýrů jsme prošli čarodějnou Bestyjolu - dvoreček a chlívky, kde jsme pozorovali ovce, kozy, morčata, králíky a vlaštovky v hnízdech ...

 

 


Rozsvícený Svíb

15.6. 2022

ZŠ Sever podpořila letošní kulturní vzpomínkovou akci - připomínku válečného roku 1866 a celorepublikovou akci Rozsvícený Svíb. Paní učitelky Hynková, Nováková a Hladká podpořily hudební soubor a doprovodný program akce a vedení školy poskytlo zázemí pro zkoušky. 

 

 


Plavecké závody 2. A a 2. B

15.6. 2022

Ve středu 1. 6. 2022 se uskutečnily v plaveckém bazénu závěrečné závody 2. A, 2. B.

 

 

 

 


Dětský den ve školní družině 2022

8.6. 2022

V pátek 3. 6. 2022 se uskutečnil Dětský den ve školní družině. Děti soutěžily v deseti sportovních i nesportovních disciplínách. Všechny děti uspěly, tak že nikdo neodešel bez odměny. Za pomoc s přípravou a organizací děkujeme žákům 4. A.

 

 


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

17.5. 2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи/: Mgr. Milan Kučera

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: 10. 06. 2022

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 10. 06. 2022 14.00 – 17.00

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Sever – пространство раздевальни

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису: ... (klikněte na nadpis a zobrazí se další informace)


1. A v knihovně

24.5. 2022

Koncem dubna navštívili žáci 1.A  opět knihovnu na Slezském Předměstí. Tentokrát si pro ně paní knihovnice připravila program Ó, ó, ó vajíčko. Děti se prostřednictvím pohádky dozvěděly mnoho zajímavého o životě motýlů, zazpívaly si písničky, také si s motýly i zatančily. Na závěr návštěvy si děti mohly prohlížet a pročítat knížky, které si v knihovně půjčily.

 


Česko-Ukrajinské aktivity na naší škole

24.5. 2022

Jazykové rychlo-rande. Ukrajinské a české děti předvedly své dovednosti v českém a ruském jazyce během hodiny jazykového randění, kdy měli za úkol v časovém limitu (české děti v ruském jazyce a ukrajinské v českém jazyce) získat co možná největší počet odpovědí než se musely posunout na další stanoviště. Národní jídla. Ukrajinské děti za asistence učitelek Ester Hladké a Štěpánky Novákové připravily ve školních kuchyňkách pro české děti pravý ukrajinský boršč. V příštím kole budou na řadě české děti se svým národním jídlem.
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o