ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Sběr pomerančové a citrónové kůry

4.5. 2022

V letošním školním roce nasbírala naše škola celkem92,70 kg sušené pomerančové a citrónové kůry.Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zúčastnilitohoto sběru a těšíme se zase příští školní rok ...

 

 


6. B v knihovně

4.5. 2022

3. 5. navštívila 6.B Knihovnu města HK na Slezském Předměstí, kde pro ně byla připravena čtenářská dílna. Děti si vybíraly knížky, plnily úkoly a na závěr o knížkách diskutovaly.

 

 

 


1. místo Krajské kolo v minikopané

30.4. 2022

V pátek 29.4. jsme se v Trutnově zúčastnili Krajského kola v minikopané. Hrálo se každý s každým, 2x15 minut. Po třech výhrách a povedených výkonech jsme si zaslouženě došli pro celkové vítězství ...

 

 


Návštěva knihovny 8. C a 7. A

29.4. 2022

V rámci hodin literatury navštěvují všechny třídy pravidelně některou z poboček Městské knihovny HK. Třídy 8. C a 7. A zavítaly do knihovny na Slezském Předměstí. Osmáci dostali příležitost se zábavnou formou seznámit se třemi významnými Karly - Erbenem, Máchou      a Borovským. Na sedmáky pak čekalo trošku vážnější, ale velmi aktuální téma Uprchlík        v dětské literatuře. Prostřednictvím stejnojmenné knihy ...

 


6. C v knihovně

27.4. 2022

Dne 22.4. se žáci 6.C zúčastnili "dílen čtení" v Knihovně města HK na Slezském Předměstí. Paní knihovnice seznámila děti s řadou zajímavých knížek, v nichž si pak četly a plnily různé úkoly. Na závěr proběhla diskuse o knížkách.

 

 


Velikonoce v družině 2022

24.4. 2022

Na svátky jara, Velikonoce, se děti ze školní družiny moc těšily. Seznámily se s tradicemi, zasely osení, vyráběly dekorace a vyšívaly přáníčka.

 

 

 


Biologická olympiáda 2022

24.4. 2022

V pátek 22. 4. 2022 se účastnil Mikuláš Špůr ze 7.A okresního kola Biologické olympiády. Umístil se na krásném 8. místě jako úspěšný řešitel a byl oceněn za nejlepší vstupní úkol. Mikulášovi gratulujeme!

 

 


9. A v knihovně

10.4. 2022

Žáci 9.A se v pátek 8.4. vydali do Knihovny města Hradec Králové, aby si připomněli osobnost Jana Amose Komenského, učitele národů. Tento rok je to 430 let od jeho narození. Žáci se rozdělili do skupin a za každou správnou odpověď či splněný úkol mohli Komenskému přidat kus oblečení a upravit ho podle sebe. 

 


Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

30.3. 2022

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2022–2023 se bude konat v prostorách školy na 1. stupni:

pátek 8. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin
sobota 9. dubna 2022 od 09:00 do 11:00 hodin

Zápis se týká:
a) dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,
b) dětí s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Rodič si s sebou k zápisu přinese následující dokumenty:
a) občanský průkaz
b) rodný list dítěte
c) zdravotní průkaz dítěte
d) doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouvu, pokud se liší od trvalého bydliště).

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky o jeden rok, (není-li dítě přiměřeně duševně ani tělesně vyspělé) domluvte si v Pedagogicko-psychologické poradně vyšetření.

Do školy pak dodejte:
I. doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo

Speciálně-pedagogické centrum) k odkladu školní docházky
II. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, podá
žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.
Pokud již v době zápisu bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o
odklad školní docházky.

Pro případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září 2022 ještě šest let) je opět
třeba předložit stanovisko pedagogické-psychologické poradny. Tyto případy projednejte s vedením školy
předem telefonicky.

Od 1. dubna 2022 bude zprovozněn formulář https://sirs.cz/1-13.htm

pro elektronické podání přihlášky k zápisu, kde jednoduše vyplníte požadované údaje. Formulář bude automaticky předán do školy. Na Váš email bude zasláno potvrzení o úspěšně provedeném podání. Upozorňujeme, že elektronické podání nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně, pouze zjednodušuje podání přihlášky a šetří Váš čas strávený ve škole nad administrativními povinnostmi.

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít dvě první třídy do počtu 27 dětí.

Případné dotazy týkající se zápisu zodpoví vedení školy: milan.kucera@zssever.cz mobil: 724 339 092.

Obvod ZŠ Sever:

Balbínova, Bidlova, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, ČSA (od ul. Divišova po ul. Mýtská), Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ul. Lužická po ul. Severní a Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Herrmanna, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského (od ul. Ignáta Herrmanna po ul. Mýtská), Kovová, Ladova, Lidická, Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (od ul. Lužická po ul. Myslivečkova), Mýtská, Drážkách, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepkova, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická, Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (od ul. Pospíšilova po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ul. Na Drážkách po ul. Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, U Kavalíru, U Soudu, Uhelná, Uzavřená, Úzká, Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ul. Orlická po ul. Hradební), Vrázova, Výrobní.

Do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelem školy

1. přednostně budou přijímány děti s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 ve znění pozdějších novel)

2. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz. výše) přijímaných pro školní rok 2022 - 2023 dle těchto kritérií:

a)   dále pak sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2022 - 2023 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208

 b)   losování

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu: 10. 6. 2022 14:00-17:00

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації : 10. 6. 2022 14:00-17:00

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji: 10. 6. 2022 14:00-17:00

 


Matematický Klokan 2022

30.3. 2022

 Cvrček: 1. místo - Matyáš Kraus 3. B     81 bodů

 Klokánek: 1. místo – Vojtěch Snížek 5. B     89 bodů

 Benjamín: 1. místo – Jiří Krček 6. B     82 bodů

Kadet: 1. místo – Jakub Horn 9. A       79 bodů

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o