ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Předškoláci

24.3. 2022

23. 03. 2022 se uskutečnilo setkání předškoláků s pedagogy školy. Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušeli, co již všechno dovedou.

 

 

 


Poprvé na hvězdárně

24.3. 2022

Ve středu 16. 3. 2022 navštívily třetí ročníky Hvězdárnu a planetárium. Vzdělávací program „Poprvé na hvězdárně“ začal v digitálním planetáriu povídáním o střídání dne a noci, děti poznávaly nejznámější souhvězdí a hledaly Polárku. Všem se také líbila astronomická pohádka o mezihvězdném putování tučňáka s medvědem. V kopuli Hvězdárny jsme si prohlédli dalekohled a na teluriu zkoumali zatmění Slunce a Měsíce.

 


Zimní tvoření v družině 2022

24.3. 2022

Tvoření dětí ze školní družiny v období od Tří králů do prvních jarních dní si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 

 


Setkání předškoláků

8.3. 2022

Vážení rodiče,

dne 23. 3. 2022 se uskuteční na ZŠ Sever setkání předškoláků a rodičů s pedagogy školy.

V době od 15.00 – 17.00 hodin si předškoláci vyzkouší zábavnou formou v doprovodu rodičů připravená stanoviště.

Po celou dobu setkání bude pro rodiče otevřeno k nahlédnutí zázemí 1. stupně. Na všechny dotazy Vám odpoví vedení školy. 

Všechny informace týkající se zápisu žáků do 1. tříd budou vyvěšeny na webových stránkách školy

18. 3. 2022.

Zápis žáků do 1. tříd se uskuteční v Hradci Králové 8. - 9. 4. 2022.

Mgr. Milan Kučera a kolektiv pedagogů 1. stupně

Den otevřených dveří,

dne 30. 3. 2022 se od 8. 00 do 11.40 hodin uskuteční na ZŠ Sever Den otevřených dveří pro rodiče žáků 1. – 9. ročníků. 

Všechny rodiče srdečně zve ZŠ Sever


5. B v knihovně

20.3. 2022

5. B se 18. 3. zúčastnila čtenářské dílny  na pobočce knihovny na Slezském. Děti tentokrát tvořily tričko pro hrdinu z knížky.

 

 

 


Projektový den Ukrajina

10.3. 2022

V návaznosti na aktuální dění na Ukrajině uspořádali v pátek 4. března učitelé 2. stupně projektový den, v rámci kterého seznámili žáky s geografií a dějinami Ukrajiny, objasnili politické vztahy s Ruskem, ale hlavně odpověděli na všechny dotazy žáků, které je v této souvislosti zajímaly. Součástí byla také dobrovolná finanční sbírka, při které se podařilo vybrat neuvěřitelných 32 500,- Kč. Tato částka byla odeslána na sbírku SOS Ukrajina, která je organizovaná Člověkem v tísni. Všem žákům a rodičům tímto ještě jednou děkujeme za příspěvek!


Veletrh dětských firem 2022

9.3. 2022

Ve středu se třída 6. B účastnila veletrhu dětských firem v Aldisu, kde nejenom propagovala a prodávala, ale zároveň i prezentovala před odbornou porotou svůj výrobek.
Třída několik měsíců před touto akcí pracovala na produktu. Prvně musela vymyslet co budeme vyrábět. Naším produktem se staly North Lackies – koláčky štěstí. Ty si následně museli žáci upéct, vytvořit do nich vzkazy  ...

 


Tv v 1. A s profesionálním trenérem

6.3. 2022

Dne 25. 2. 2022 zavítal do 1. A na hodinu tělesné výchovy trenér mládeže OFS HK Jakub Novický. Děti si pod jeho vedením zahrály zajímavé pohybové hry, zasoutěžily si a samozřejmě nesměl chybět fotbálek. S velkým nadšením se do zápasu zapojili nejen kluci, ale i všechna děvčata. Tělocvik se všem líbil a těšíme se na další návštěvu pana trenéra.

 

 


Galerie moderního umění 3. B 2022

6.3. 2022

Barva a co se za ní skrývá zjišťovaly děti ze 3. B ve středu 23. 2. 2022 v Galerii moderního umění. Prožily devadesát minut plných emocí, které vyjadřovaly barevnými lístečky (ztvárnily tak nadšení, radost, vztek a smutek), ale i hranými scénkami (při přemýšlení nad obrazem Bohumila Kubišty Kavárna). 

 

 


Lyžařský kurz 2022

3.3. 2022

Po dvou letech, kdy jsme se kvůli situaci nedostali na lyžařský kurz, nám situace a podmínky konečně přály a my jsme se letos v únoru mohli vrátit do námi oblíbeného Bedřichova. Lyžařský kurz proběhl ve dvou týdnech a zúčastnili se ho žáci sedmých a osmých tříd. Měli jsme možnost postavit se jak na sjezdovky, tak i na běžky. Sněhu bylo opravdu hodně a my toho dostatečně využili. Všichni jsme si to bezvadně užili a bez žádného většího zranění jsme se všichni vrátili zase zpět domů. Už se těšíme na příští rok! 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o