Úvodní stránka/Organizace školního roku
Úvodní stránka/Organizace školního roku

Organizace školního roku

Prázdniny dle vyhlášky MŠMT

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyučování ve školním roce 2022/2023 začalo na ZŠ Sever ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny letos vychází na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Hradec Králové stanoveny na termín 13. 2. – 19. 2. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní (letní) prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023 a vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.