Dějepis 7. ročník

 
Název: Opakování pravěk a starověk 1 

označení: VY_32_INOVACE_S4D1        autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Celkové opakování pravěku a starověku - od vzniku světa a člověka ke staroorientálním despociím.

formát:html/flash

 
Název: Opakování pravěk a starověk 2

označení: VY_32_INOVACE_S4D2        autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Celkové opakování pravěku a starověku - starověké Řecko a Řím až do jeho zániku.

formát: html/flash

 
Název: Raný středověk 1

označení: VY_32_INOVACE_S4D3        autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Asie, Afrika a Amerika ve 2. pol. 1. tis. - Čína, Indie, Latinská Amerika. Byzanc - Justinián I., byzantský sloh, kupole, mozaika, ikona. Arabská říše - Muhammad, islám, muslim, Alláh, mešita, minaret.

formát: html/flash

 
Název: Raný středověk 2

označení: VY_32_INOVACE_S4D4        autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Život v raném středověku - feudál, poddaný, leník, léno, feudum, barbarské říše, Avaři, národy Evropy, hradiště, klášter.

formát: html/flash

 
Název: Raný středověk 3

označení: VY_32_INOVACE_S4D5        autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Umění a kultura raného středověku - arabský, byzantský a románský sloh, rotunda, bazilika, klášter, freska, kronika, Kosmas.

formát: html/flash

 
Název: Raný středověk 4

označení: VY_32_INOVACE_S4D6       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Státy raného středověku - Francká říše, Svatá říše římská, Uhersko, Polsko, státy jižních a východních Slovanů, Francie, Anglie, Vikingové, Papežský stát a křížové výpravy.

formát: html/flash

 
Název: Raný středověk 5

označení: VY_32_INOVACE_S4D7       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Raný středověk u nás - Sámova říše, Velká Morava, České knížectví, Mojmírovci, první Přemyslovci, Konstantin a Metoděj.

formát: html/flash

 
Název: Raný středověk opakování

označení: VY_32_INOVACE_S4D8       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Opakování dějin raného středověku - život, kultura, státy Evropy i ve světě.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 1

označení: VY_32_INOVACE_S4D9       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Mimoevropské civilizace ve 12. - 15. st. - Japonsko, Čína, Mongolové, Osmani, předkolumbovská Amerika, indiáni, Aztékové, Inkové.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 2

označení: VY_32_INOVACE_S4D10       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Život ve vrcholném a pozdním středověku - vesnice, hrad, tvrz, město.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 3

označení: VY_32_INOVACE_S4D11       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Kultura a vzdělanost vrcholného a pozdního středověku - gotický sloh, univerzity, knihtisk.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 4

označení: VY_32_INOVACE_S4D12       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Evropské státy v době vrcholného a pozdního středověku - Anglie, Francie, stoletá válka, válka růží, ruská knížectví v bojích s Mongoly, Osmanská říše, vznik Španělska, státy Apeninského poloos.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 5

označení: VY_32_INOVACE_S4D13       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: České země za posledních Přemyslovců, České země za Lucemburků.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 6

označení: VY_32_INOVACE_S4D14       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:Reformace v Čechách - Mistr Jan Hus, Dekret kutnohorský. Husitská revoluce - 4 pražské artikuly, husitská vítězství.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny vrcholného a pozdního středověku 7

označení: VY_32_INOVACE_S4D15       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:České království za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců - landfrýdy, myšlenka sjednocené Evropy, "král dvojího lidu", soupeření šlechty a měšťanů.

formát: html/flash

 
Název: Opakování vrcholný a pozdní středověk

označení: VY_32_INOVACE_S4D16       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:Opakování dějin vrchoLného a pozdního středověku - život, kultura, státy Evropy i ve světě.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny raného novověku 1

označení: VY_32_INOVACE_S4D17       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:Objevné plavby - plavby Portugalců, Španělů a Angličanů, Kryštof Kolumbus, objevení Ameriky. Mimoevropské civilizace v 16. - 17.st., Afrika, Asie, Amerika, vyvrácení říší Aztéků a Inků. 

formát: html/flash

 
Název: Dějiny raného novověku 2

označení: VY_32_INOVACE_S4D18       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:Život v raném novověku - vesnice, zámek, město, Evropané podnikající - manufaktura, dělníci, kapitalisté

formát: html/flash

 
Název: Dějiny raného novověku 3

označení: VY_32_INOVACE_S4D19       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:Kultura a vzdělanost raného novověku - renesanční sloh, humanismus, počátky přírodních věd.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny raného novověku 4

označení: VY_32_INOVACE_S4D20       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:Evropské státy v době raného novověku - Anglie, Francie, třicetiletá válka, šíření reformace, nizozemská revoluce, státy východní a jihovýchodní Evropy.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny raného novověku 5

označení: VY_32_INOVACE_S7D20       autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace:České království za vlády prvních Habsburků - stavovský odboj, boj za náboženskou toleranci. České království za třicetileté války - česká války, bitva na Bílé hoře, porážka stavovského odboje a starom. poprava.

formát: html/flash