Dějepis 8. ročník

 
Název: Opakování středověk 1

označení: VY_32_INOVACE_S7D1  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Celkové opakování středověku - od zániku Říše římské do konce gotické doby.

formát:html/flash

 
Název: Opakování středověk 2

označení: VY_32_INOVACE_S7D2  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Celkové opakování středověku - od zániku Říše římské do konce gotické doby u nás.

formát: html/flash

 
Název: Opakování středověká kultura

označení: VY_32_INOVACE_S7D3  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Kultura a vzdělanost středověku - románský, byzantský, arabský sloh, gotický sloh.

formát:html/flash

 
Název: Opakování raný novověk

označení: VY_32_INOVACE_S7D4  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Celkové opakování raného novověku - od objevných plaveb, renesance, reformace do konce třicetileté války.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 1 

označení: VY_32_INOVACE_S7D5  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Mimoevropský vývoj ve 2. pol. 17. - 18.st. - Amerika, Asie, Afrika a Austrálie v novověku.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 2

označení: VY_32_INOVACE_S7D6  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Život v Evropě ve 2. pol. 17. - 1. pol. 18.st. - typy státu, migrace obyvatel, demografie, náboženství, změny v zemědělství a v podnikání, nevolníci, dělníci a kapitalisté.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 3

označení: VY_32_INOVACE_S7D7  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Věda a technika ve 2. pol. 17. - 18.st. - rozvoj přírodních věd, průmyslová revoluce. Osvícenství - rozvoj společenských věd, osvícenský absolutismus.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 4

označení: VY_32_INOVACE_S7D9  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Baroko a rokoko - znaky, architekti, malíři, sochaři, skladatelé, významné památky.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 5

označení: VY_32_INOVACE_S7D11  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Státy Evropy ve 2.pol. 17. - 18.st. - válečné konflikty, občanská válka v Anglii, absolutismis ve Francii, budování novodobého Ruska.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 6

označení: VY_32_INOVACE_S7D12  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Státy střední Evropy ve 2.pol. 17. - 18.st. - válečné konflikty, vznik Pruska, zánik Polska, Habsburská monarchie, České království pod vládou Habsburků.

formát: html/flash

 
Název: Opakování dějin 2.pol. 17. - 18.st.

označení: VY_32_INOVACE_S7D13  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Celkové opakování 2. pol. 17. - 18.st. - evropské státy po třicetileté válce, revoluce v Anglii a války v Evropě, osvícenství, vláda osvícených absolutistů.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 7

označení: VY_32_INOVACE_S7D14  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Mimoevropský vývoj ve 2. pol. 18. - 19.st. - Asije a Afrika v hledáčku koloniálních států, vznik USA a občanská válka v USA.

formát: html/flash

 
Název: Dějiny novověku 8

označení: VY_32_INOVACE_S7D15  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Věda a technika ve 2. pol. 18. - 19.st. - průmyslová revoluce, století páry, rozvoj dopravy.

formát: html/flash