Fyzika 6. ročník

 
Název: Hustota

označení:VY_32_INOVACE_S2F1   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody, výpočty, možnost využití pro opakování 6. - 9. ročník. Test je koncipován jako opakování tématu hustota ze IV. čtrtletí 6. ročník dle ŠVP ZŠ Sever .

formát:html/flash

 
Název: Převody jednotek 1 ( 6. – 9. ročník)

označení: VY_32_INOVACE_S2F2   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test procvičuje převody jednotek. Objem, hmotnost, slouží k opakování pro 6. - 9. ročník.

formát: html/flash

 
Název: Objem

označení: VY_32_INOVACE_S2F7   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Procvičení převodů na objem, určování odchylky, jednoho dílku … z odměrného válce, určení objemu pevného tělesa.

formát: html/flash

 
Název: Čas

označení: VY_32_INOVACE_S2F8   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Procvičuje převody jednotek fyzikální veličiny čas, slovní úlohy na čas.

formát: html/flash

 
Název: Elektrická síla

označení: VY_32_INOVACE_S2F11   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu elektrická síla (složení atomu, částice v atomu a jejich náboj, iont) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever.

formát: html/flash

 
Název: TĚLESA A LÁTKY

označení: VY_32_INOVACE_S2F12   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu tělesa a látky (rozdělení předmětů na tělesa a látky, typy látek, rozlišení směrů) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever .

formát: html/flash

 
Název: MAGNETICKÁ SÍLA

označení: VY_32_INOVACE_S2F13   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je koncipován jako opakování magnetické síly (póly magnetu, části mag., magnetické vlastnosti).

formát: html/flash

 
Název: Hmotnost

označení: VY_32_INOVACE_S2F15   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je koncipován jako opakování převodů jednotek a výpočtu hmotnosti.

formát: html/flash

 
Název: SLOŽENÍ LÁTEK

označení: VY_32_INOVACE_S2F18   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je koncipován jako opakování tématu složení látek (rozdělení částic na atomy, molekuly, sloučeniny, směsi, krystalická látka a amorfní)

formát: html/flash

 
Název: DÉLKA

označení: VY_32_INOVACE_S2F19   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody délky, výpočet odchylky a aritmetického průměru, výpočet délky.

formát: html/flash

 
Název: Vlastnosti elektrického obvodu

označení: VY_32_INOVACE_S5F12   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Co musí obvod obsahovat, jednotky a značky napětí a proudu, vodič, nevodič

formát: html/flash

 
Název: Vlastnosti elektrického obvodu 2

označení: VY_32_INOVACE_S5F13   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Vodič, nevodič, tepelné spotřebiče

formát: html/flash

 
Název: Opak. 6. roč

označení: VY_32_INOVACE_S5F19   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Výpočet odchylky, aritmetický průměr, hustota, převody

formát: html/flash

 
Název: OPAKOVÁNÍ 2. pol. 6. ročníku

označení: VY_32_INOVACE_S8F18   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: tělesa a látky, síly - gravitační, elektrická, magnetická

formát: html/flash