Fyzika 8. ročník

 
Název: Převody jednotek 1 ( 6. – 9. ročník)

označení: VY_32_INOVACE_S2F2   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test procvičuje převody jednotek. Objem, hmotnost, slouží k opakování pro 6. - 9. ročník.

formát: html/flash

 
Název: Rychlost (7. – 9. ročník)

označení: VY_32_INOVACE_S2F3  autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je určen na procvičování rychlosti - převody jednotek, určení druhů pohybu tělesa, výpočty rychlosti, dráhy .

formát:html/flash

 
Název: Mechanická práce  ( 8. – 9. ročník)

označení: VY_32_INOVACE_S2F4   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test je určen na procvičování převodů jednotek práce, výpočty práce, síly a dráhy ze vzorce pro práci.

formát: html/flash

 
Název: Energie polohová a pohybová (8. – 9. ročník)

označení: VY_32_INOVACE_S2F5  autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Žáci mají určovat vlastnosti jednotlivých typů energií na konkrétních otázkách.

formát:html/flash

 
Název: Rychlost 2 ( 7. – 9. ročník)

označení: VY_32_INOVACE_S2F6   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Žáci mají za úkol vyřešit složitější slovní úlohy na téma rychlost.

formát: html/flash

 
Název: Objem

označení: VY_32_INOVACE_S2F7   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Procvičení převodů na objem, určování odchylky, jednoho dílku … z odměrného válce, určení objemu pevného tělesa.

formát: html/flash

 
Název: Čas

označení: VY_32_INOVACE_S2F8   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Procvičuje převody jednotek fyzikální veličiny čas, slovní úlohy na čas.

formát: html/flash

 
Název: Síla

označení: VY_32_INOVACE_S2F9   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test na výpočty gravitační síly a skládání sil.

formát: html/flash

 
Název: Teplo

označení: VY_32_INOVACE_S2F10   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Určení vodičů tepla, výpočty tepla.

formát: html/flash

 
Název: Elektrická síla

označení: VY_32_INOVACE_S2F11   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu elektrická síla (složení atomu, částice v atomu a jejich náboj, iont) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever.

formát: html/flash

 
Název: TĚLESA A LÁTKY

označení: VY_32_INOVACE_S2F12   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu tělesa a látky (rozdělení předmětů na tělesa a látky, typy látek, rozlišení směrů) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever .

formát: html/flash

 
Název: MAGNETICKÁ SÍLA

označení: VY_32_INOVACE_S2F13   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je koncipován jako opakování magnetické síly (póly magnetu, části mag., magnetické vlastnosti).

formát: html/flash

 
Název: SKUPENSTVÍ

označení: VY_32_INOVACE_S2F14   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu skupenství (určení měrných skupenských tepel, v jakém skupenství je látka, výpočet tepla potřebného na roztátí látky).

formát: html/flash

 
Název: Hmotnost

označení: VY_32_INOVACE_S2F15   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je koncipován jako opakování převodů jednotek a výpočtu hmotnosti.

formát: html/flash

 
Název: Tlak

označení: VY_32_INOVACE_S2F17   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody jednotek, porovnání tlaku, výpočty tlaku a síly

formát: html/flash

 
Název: SLOŽENÍ LÁTEK

označení: VY_32_INOVACE_S2F18   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Test je koncipován jako opakování tématu složení látek (rozdělení částic na atomy, molekuly, sloučeniny, směsi, krystalická látka a amorfní)

formát: html/flash

 
Název: DÉLKA

označení: VY_32_INOVACE_S2F19   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody délky, výpočet odchylky a aritmetického průměru, výpočet délky.

formát: html/flash

 
Název: VÝKON

označení: VY_32_INOVACE_S2F20   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody, výpočet výkonu, práce z výkonu, účinnosti.

formát: html/flash

 
Název: ELEKTROMETR

označení: VY_32_INOVACE_S5F1   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Nabití a uzemnění elektrometru, polarizace a indukce.

formát: html/flash

 
Název: NAPĚTÍ A PROUD

označení: VY_32_INOVACE_S5F2   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody, výpočty napětí, proudu, práce, náboje a času ze vzorců pro proud a napětí.

formát: html/flash

 
Název: Ohmův zákon

označení: VY_32_INOVACE_S5F3   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody, výpočty odporu,napětí a proudu.

formát: html/flash

 
Název: Měřící rozsah

označení: VY_32_INOVACE_S5F4   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Výpočet hodnoty, kterou ukazuje měřící přístroj s daným rozsahem.

formát: html/flash

 
Název: Sériový obvod

označení: VY_32_INOVACE_S5F5   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Výpočet proudu, napětí a odporu v sériovém obvodu.

formát: html/flash

Název: Paralelní obvod

označení: VY_32_INOVACE_S5F6   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Výpočet proudu, napětí a odporu v paralelním obvodu

formát: html/flash

 
Název: Elektrický obvod

označení: VY_32_INOVACE_S5F7   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Určení typu obvodu a následný výpočet proudu, napětí a odporu.

formát: html/flash

 
Název: Elektrická práce

označení: VY_32_INOVACE_S5F8   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převod, výpočet elektrické práce.

formát: html/flash

 
Název: Elektrický příkon

označení: VY_32_INOVACE_S5F9   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Převody, výpočet příkonu, napětí, proudu ze vzorce pro příkon, výpočet ceny za provoz el spotřebiče.

formát: html/flash

 
Název: El. obvod opakování 1 

označení: VY_32_INOVACE_S5F10   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Měřící rozsah, Ohmův zákon, výpočty v paralením a sériovém obvodu.

formát: html/flash

 
Název: El. obvod opakování 2

označení: VY_32_INOVACE_S5F11   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Reostat, výpočet el. energie, příkonu ...

formát: html/flash

 
Název: Vlastnosti elektrického obvodu

označení: VY_32_INOVACE_S5F12   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Co musí obvod obsahovat, jednotky a značky napětí a proudu, vodič, nevodič

formát: html/flash

 
Název: Vlastnosti elektrického obvodu 2

označení: VY_32_INOVACE_S5F13   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Vodič, nevodič, tepelné spotřebiče

formát: html/flash

 
Název: Opak. 6. roč

označení: VY_32_INOVACE_S5F19   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Výpočet odchylky, aritmetický průměr, hustota, převody

formát: html/flash

 
Název: zvuk

označení: VY_32_INOVACE_S8F9   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: jeho vlastnosti, rychlosti, výpočet vzdálenosti z rychlosti zvuku

formát: html/flash

 
Název: Opak. 8. roč

označení: VY_32_INOVACE_S5F20   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: Práce, výkon,teplo ,Ohmův zákon, sériový a paralelní obvod, el. Práce

formát: html/flash

 
Název: OPAKOVÁNÍ 1. pol. 8. ročníku

označení: VY_32_INOVACE_S8F14   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: práce, výkon, energie, teplo, skupenství

formát: html/flash

 
Název: OPAKOVÁNÍ 2. pol. 8. ročníku

označení: VY_32_INOVACE_S8F15   autor: Mgr. Renáta Fiedlerová

Anotace: elektrický - proud, napětí, odpor, práce, výkon, zvuk

formát: html/flash