Úvodní stránka/Školská rada
Úvodní stránka/Školská rada

Školská rada

Zápisy

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy a jejím hlavním účelem je možnost podílet se na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, ze kterých je pořizován zápis.

zápis ze dne 22. 2. 2022

zápis ze dne 5. 10. 2021

zápis ze dne 6. 10. 2020

Jednací řád a dotazy k radě

Zasedání a činnost školské rady při ZŠ Sever se řídí jednacím řádem (poslední aktualizace v roce 2014). Připomínky, dotazy, náměty můžete zasílat elektronicky na rada.skoly@zssever.cz.

Jednací řád školské rady při ZŠ Sever