Úvodní stránka/Sportovní třídy
Úvodní stránka/Sportovní třídy

Sportovní třídy

Organizace vyučování

Žáci ve sportovní třídě mají 4 hodiny  tělesné výchovy od 6. do 9. ročníku. V posledních dvou letech se prohlubuje výborná spolupráce mezi FC HK  a Základní školou Sever. Mladým fotbalistům nabízíme již od 5. ročníku komplexní zázemí jak pro kvalitní vzdělání, tak i pro tréninkovou činnost, která je srovnatelná se sportovními školami spolupracujícími s ligovými mužstvy.

Díky odbornému vedení profesionálních trenérů, sledováním moderních trendů ve výuce a  technické úpravě rozvrhů jsme schopni zajistit tři dopolední tréninky a jeden kompenzační trénink v rámci výuky, aniž bychom  snížili úroveň vzdělávání. Hlavním partnerem sportovních tříd je FC Hradec Králové.

Důraz na vzdělání

Dlouhodobá práce s mladými sportovci nám umožňuje vhodně uzpůsobit vzdělávání tak, aby Vaše děti měly maximum sportovního vyžití a zároveň byly maximálně připraveny ke studiu na gymnáziu či střední škole. Úspěšné studium žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy potvrzují výsledky SCIO testů. Na škole působí celkem 9 učitelů „mužů“, což se kladně projevuje na vyváženosti vzdělávací a výchovné složky u žáků.

Vzdělávací plány jsou vyučovány v plném rozsahu, pouze v některých předmětech je hodinová dotace nižší. Předměty jako Čj, Ma, Aj, Fy, Ch, Př – nejsou hodinově kráceny. V 6. a 7. mají žáci informatiku,  v 8. a 9. ročníku se žáci v rámci předmětu Člověk a svět práce a Volitelných předmětů seznámí s úpravou digitální fotografie a videa a budou se podílet na přípravě školního časopisu.

Ve vzdělávání pak klademe důraz na výuku cizích jazyků, a to hlavně na konverzační schopnosti žáků v anglickém jazyce. Pomocí metody CLIL (výuka jiných předmětů v anglickém jazyce) jsme schopni zajistit žákům až 5 hodin anglického jazyka týdně. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk.

Každý den od 13:40 do 15:30 hod. je žákům k dispozici studovna,  kde se mohou věnovat přípravě na následující školní den.

Z hlediska našich zkušeností, které nám potvrzují DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ programy našeho specializovaného pracoviště MOZAIKA, vykazují sportovní kolektivy nižší tendenci k negativním jevům, jako je např. šikana a záškoláctví.

Sportovní úspěchy

Sportovní třídy pravidelně postupují do krajských finále v atletice, florbalu, házené…

Významné jsou i úspěchy na  nesportovním poli. Obsadili jsme např. 1. místo v celorepublikové soutěži v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města. Každoročně se také umisťujeme na předních příčkách Historiády, celostátní soutěže určené všem milovníkům historie.

Na škole pravidelně pořádáme soutěže v zeměpise, matematice, českém jazyce a dalších  předmětech. Nejlepší žáci pak postupují do krajských soutěží, což je může bodově zvýhodnit při přijetí na  střední školy.

Chlapci ZŠ Sever Hradec Králové dostali za vítězství v Coca – Cola Školském poháru 2013 krásný dárek, třídenní návštěvu Turína s možností poznat zázemí jednoho z nejslavnějších italských týmů FC Juventus.

Prohlédněte si úspěchy našich žáků