Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

DOTKNĚME SE BUDOUCNOSTI

Jsme partneři projektu pro další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa, oblast podpory:
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (výzva č. 51)

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.3.00/51.0018

více informací naleznete na stránkách příjemce dotace T-E-V Pardubice, s.r.o.


Závěrečné hodnocení

28. 5. 2015 – celkové zhodnocení projeku, mnoho dalších ukázek a technických vychytávek pro výuku proběhlo na závěrečné konferenci za účasti ostatních partnerů.

V návaznosti na nové poznatky jsme s cílovými skupinami 1 a 2 provedli 22.6. a 23. 6. 2015 zhodnocení projektu a provedli ukázky bezdrátových přenosů obrazu (dataprojektor – tablet), využití pro atraktivní a dynamickou výuku předmětů. Zároveň bylo vytvořeno sdílené uložiště (google classroom) na zajímavé odkazy a pro vkládání materiálů pro výuku.

Soubor odkazů, které byly vytvořeny v rámci závěrečných prací, na aplikace vhodné pro výuku na dotykových zařízení, naleznete zde.


11. 5. 2015 – proběhlo další školení za účasti partnerských škol ZŠ Lázně Bělohrad a ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov. V přátelské atmosféře proběhlo předání zkušeností s prací s tabletem při výuce. Pedagogové prezentovali aplikace, které reálně využívají při práci se žáky. 


23. 4. 2015 – školení na téma google disk a google dokumenty. V úvodu jsme trošku zopakovali práci s One Note a pak jsme se vrhli na tvorbu dokumentů a jejich sdílení v prostředí google. Sdílení dokumentů mělo velký ohlas, protože je to další možnost  zadávání úkolů, jejich následná kontrola online a komunikace s žáky.


15. 4. 2015 – Mgr. Zdeněk Heteš nás opět důkladně proškolil. Náplní školení byla práce s One Note a ukázky aplikací a služeb, které můžeme při výuce využívat.


25. 2. 2015 – proběhlo další školení, zaměřené na základy práce s tabletem v prostředí Win 8.1. Praktické ukázky, které byli poutavě podány Mgr. Zdeňkem Hetešem, nás utvrzují v tom, že se postupně stáváme odborníky na dotyková zařízení.


6. 1. 2015 – proběhlo školení KA B1 zaměřené na využívání nových trendů ve výuce. Princip a tvorba dokumentů v on-line prostředí a jejich sdílení.

Na základě školení proběhly dvě schůzky pedagogů, kde se diskutovalo jak konkrétně využít nové poznatky (např. zadávání el. úkolů, testování žáků, využití technologie sdílení materiálů při výuce). Zároveň se řešila stávající technické vybavení a jeho možné vylepšení.

22.12. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o