Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Multimediální první pomoc

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

Název projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy – M3P

Doba realizace listopad 2008 – říjen 2011

Realizátor Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 www.zshk.cz

Partneři - Základní škola Karla Klíče Hostinné, Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín, Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou, Základní škola T.G.MASARYK, Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

Cíl projektu - Vytvořit multimediální výukový program obsahující texty, videa, fotografie, schémata, animace s problematikou poskytování předlékařské první pomoci;

V akreditovaném kurzu DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (rozsah 20 hodin) proškolit 500 pedagogických pracovníků základních a středních škol Královéhradeckého kraje.

Zvýšit dostupnost DVPP v oblasti předlékařské první pomoci možností organizovat kurzy přímo ve škole zájemce.

Stručný popis projektu – V projektu bude, mimo jiné, vytvořen multimediální výukový program provozovaný v prostředí internetu, který bude sloužit jako opora pro školení pedagogických pracovníků, ale také jako pomůcka pro výuku první pomoci. Navíc budou vytvořeny a ověřeny metodické a pracovní listy pro pedagogy základních škol, které budou použitelné ve výuce. Tyto listy budou distribuovány na všechny základní školy v kraji. Následně budou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji zdarma proškoleni v kurzu o rozsahu 20 hodin, a to buď ve škole realizátora, nebo ve své vlastní škole.

Hlavní etapy projektu březen 2009 – březen 2010: Tvorba multimediálního programu a textových materiálů duben 2010 – říjen 2011: Školení pedagogických pracovníků

Kontaktní osoba Mgr. Jana Heřmanová, koordinátorka projektu herma@zshk.cz, tel. 495075204

Manažer projektu PaedDr. Soňa Lamichová lamic@zshk.cz , tel. 495075201

26.3. 2014


Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o