Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Projekty v anglickém jazyce

Videopohlednice z mého města

Pravidelně se účastníme mezinárodní soutěže oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2012, kterou pořádá ANGLICKÝ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 www.zsmladi.cz pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13.

Více informací a soutěžní videa naleznete zde.


Soutěžíme v anglickém jazyce – I WANT YOU TO SPEAK ENGLISH – Videopohlednice školní kolo

Nad rámec hodin anglického jazyka připravili vyučující pro žáky naší školy seriál měsíčních soutěží, ve kterých budou plnit nejrůznější úkoly v anglickém jazyce. Jako první byla vyhlášena soutěž o nejzdařilejší videopohlednici města Hradec Králové. Úkol zní jasně – natočit krátký spot, ve kterém bude představeno buď město celé, nebo si žáci vyberou jejich oblíbené místo ve městě, o kterém krátce pohovoří a představí jej tak, jak sami uznají za vhodné. Kreativitě a originalitě se meze nekladou. Délka videa by neměla přesáhnout tři minuty a žáci jej budou natáčet v malých skupinkách. Na výherce a další umístěné čekají odměny.


Soutěžíme v anglickém jazyce – I WANT YOU TO SPEAK ENGLISH – Sci-fi povídka

Ve druhém kole je úkolem žáků napsat sci-fi povídku, jejíž rozsah by měl být přibližně na jednu stránku formátu A4. Nedílnou součástí je také vhodný obrázek, který by měl povídku ilustrovat. Oproti prvnímu kolu, kdy se soutěžilo v malých skupinkách, bude tentokrát každý žák soutěžit sám za sebe.


Soutěžíme v anglickém jazyce – I WANT YOU TO SPEAK ENGLISH – Velká Británie

Projekty na téma Velká Británie, které byly úkolem třetího kola pravidelné soutěže, nás potěšily více než dost. Žáci se jich totiž zhostili opravdu zodpovědně a mezi těmi nejlepšími rozhodovaly jen maličkosti. Všechny práce jsme proto po zásluze odměnili a rádi bychom všem soutěžícím ještě jednou poděkovali za jejich pracovitost a účast v soutěži.


Výsledky Anglická gramatika ročníku 2014/15 naleznete zde.

Výsledky Velká Británie ročníku 2014/15 naleznete zde.

Výsledky Sci-fi povídka ročníku 2013/14 naleznete zde.

Výsledky Velká británie ročníku 2013/14 naleznete zde.

Výsledky Videopohlednice školní kolo ročníku 2013/14 naleznete zde.


2.4. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o