Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Ceník služeb

Ceník prací spojených s vydáváním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

vystavení duplikátu (nové) žákovské knížky 20,- Kč

vystavení opisu vysvědčení 100,- Kč (žádost ve formátu pdf)

vystavení kopie zápisového lístku 20,- Kč

vystavení přihlášky na SŠ 5,- Kč

 kopie dokumentů: 1 str. A4 jednostranně 2,- Kč

A4 oboustranně 4,- Kč

 kopie dokumentů nad 5 stran: 1 str. A4 jednostranně 3,- Kč

A4 oboustranně 5,- Kč

ověření kopie dokumentů 20,- Kč

 7. 2. 2011 Milan Kučera (ředitel školy)

27.3. 2014


Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o