Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Grantové projekty

 

 

 

 

 

Na ZŠ Sever probíhá již 4 rokem program Královéhradeckého kraje "Etická výchova na školách" Ve školním roce 2020/2021 byl Královéhradeckým krajem podpořen program "Férové chování u sportovců i dětí ze sídliště“ č. 20SMV06-0014

Etická ve školách - projekt Královéhradeckého kraje 19SMV06-0019 – Ve školním roce 2019/2020 byl Královéhradeckým krajem podpořen program "Etika, nejen sportovců se týká"

PROJEKT – Terapeutická skupina pro děti z Královéhradeckého kraje (18SMV06 - Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže). Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

PROJEKT - Implementace Etické výchovy na ZŠ Sever (Program 17SMP03 - Etická výchova ve školách). Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje


Název projektu

„MODERNIZACE INFRASTRUKTURY V ZŠ Sever“ 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 2.4.:

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 Společné vzdělávání 3 – Výzva č. 02_20_080 - Šablony III – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování navazuje na Šablony 2.


Společné vzdělávání 2 – Výzva č. 02_18_063 - Šablony II – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování


Čerství vítr z hor (jako partnerská škola)

Příjemce

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509

Název projektu

Čerstvý vítr z hor

Název platformy/panelu

Centrum kolegiální podpory – ZŠ Sever

Zaměření platformy/panelu

Badatelsky orientovaná výuka, obory STEM


Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP


Praktické dovednosti žáků (výzva 57). Název klíčové aktivity: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.


DOTKNĚME SE BUDOUCNOSTI – další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií


Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji


Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků v Královéhradeckém kraji, II.


EUpenizeskolam – Učíme se v ruku v ruce


Poznávání nezná hranic


Škola pro reálný život


Učíme interaktivně I. stupeň – pedagogové I. stupně ZŠ Sever se zapojili do projektu, který koordinuje ZŠ Jaroměř, Na Ostrově.


Učíme interaktivně II. stupeň – pedagogové ZŠ Sever (Mgr. N. Skácelová a Mgr. P. Sedliský) se zapojili do projektu, který koordinuje ZŠ Komenského, Trutnov.


Projekt Multimediální první pomoc pro pedagogy


 

Ostatní projekky

Adaptace lidských sídel na změnu klimatu

 

22.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o