Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Historie ZŠ Sever

Základní škola na Slezském předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76 (Vážení rodiče, kteří jste začali chodit v tomto roce na naši školu, poznáte se na unikátní fotografii, prvních žáků ZŠ Sever). Zahájením výuky bylo odstraněno směnné vyučování na základních školách SNP, Jih, Pospíšilova třída a Šimkova ulice. Nejprve byl zprovozněn pavilón pro výuku na prvním stupni. Ředitelkou školy se stala Helena Vaněčková. Na školu v prvním školním roce nastoupilo 316 dětí do 12 tříd prvního až pátého ročníku, na škole vyučovalo 14 učitelů.

Školní rok 1976-77 byl spojen se zavedením nové vzdělávací soustavy. Na škole Sever se od září 1976 začalo vyučovat i na druhém stupni, počet žáků se přibližně zdvojnásobil. Na prvním stupni byly zavedeny vyrovnávací třídy pro slabší žáky, kteří v případě zlepšení mohli přejít zpět do své kmenové třídy. 

V roce 1977-78 byla otevřena i devátá třída, žáci však mohli odcházet již z osmých tříd. V roce 1979-80 se poprvé objevila speciální sportovní třída se zaměřením na fotbal, což byl počátek pozdějšího sportovního zaměření školy.  

Ve školním roce 1983-84 byly oficiálně zřízeny na druhém stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a škola byla zařazena do celostátní sítě sportovních škol.   

V roce 1984-85 přešla dosavadní ředitelka školy Helena Vaněčková do funkce okresní školní inspektorky, vedením školy byla pověřena zástupkyně pro druhý stupeň Irena Martincová. V tomto roce pracovaly na škole dvě třídy pro zrakově postižené žáky pod dozorem zdravotní sestry. Od roku 1985-86 byl ředitelem školy Karel Rott.

Ve školním roce 1987-88 byly sloučeny dvě sídlištní školy Sever a Jih, ředitelem se stal Petr Procházka.   

V budově školy Jih pracovala dyslektická třída, počet žáků stoupl na více než tisíc. K opětovnému rozdělení škol došlo v roce 1991-92, ředitel Petr Procházka přešel na školu Jih, kam byly převedeny i vyrovnávací a dyslektické třídy. Ředitelem školy Sever byl opět Karel Rott. Na provozu školy se po roce 1989 podílel i žákovský parlament. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou.

V roce 1992-93 byly znovu zavedeny deváté třídy, od pátého ročníku oficiálně začaly pracovat sportovní třídy se zaměřením na košíkovou pro dívky. V roce 1993-94 se v prvních třídách učilo podle projektu „Obecná škola“. Ve školním roce 1994-95 škola navázala družební vztahy s „Friedenschule“ ve Stuttgartu, od té doby proběhly vzájemné návštěvy.

Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové.

Školní budova, výstavba školy    

Škola byla postupně dostavována v letech 1975-1976, jednotlivé části školy byly dávány po částech do provozu. Budovu projektoval architekt Misík, stavěly Pozemní stavby. Dokončení školního areálu v roce 1979 převzal Agrostroj. Škola se skládá z pavilonů s kmenovými třídami a speciálními učebnami, které jsou propojeny prosklenými chodbami. Podobnou dispozici školních budov nacházíme na většině sídlišť sedmdesátých let. Vedení školy se postupně daří původně strohé prostředí sídlištní budovy zmodernizovat a co nejvíce žákům zpříjemnit.

Fotogalerie – fotografie z kroniky ZŠ Sever

31.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o