Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Informace pro rodiče 9. tříd

Základní informace k přijímacímu řízení na školní rok 2022/2023:

Vážení rodiče, jestliže uvažujete, že Vaše dítě bude usilovat o studijní obor s talentovými zkouškami, pak je nutné, aby žák/yně nejpozději do 20.11.2021 předal/a výchovnému poradci (M. Steklý) tyto údaje (stačí na papírku): jméno žáka, jméno zák.zást., adresu trval. bydliště, případně doruč. adresu. Dále název SŠ, kód a obor studia. Následně naše škola vyhotoví přihlášku, kterou musí zák. zástupce do 30.11.2021 podat na příslušnou SŠ.

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol, která je k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz nebo www.atlasskolstvi.cz

Přihlášky pro běžné přijímací řízení budou žákům vydávány do konce února. Zákonný zástupce musí přihlášku odevzdat do 1. 3. 2022 na příslušnou školu.

Zákonný zástupce do 15. 2. 2022 vyplní v elektronické žákovské knížce IZO střední školy a kód oboru (zapisuji bez lomítek a pomlček, zachovejte velká písmena).

IZO školy naleznete např. na stránkách daných škol nebo na webu MŠMT https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ . Zároveň kontrolujete osobní údaje (adresu bydliště, telefony, …). 

M. Steklý

 

Plná moc:

Plná moc-převzetí zápisového listu

Akce pro žáky odcházející na střední školy:

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2020

Termín konání: on-line na www.vybiramstredni.cz

Místo konání:   

Akce je zaměřená na zjednodušení výběru SŠ, předání informací rodičům, poskytnutí přehledu o studijních oborech a hlavně možnostech uplatnění ve firmách v našem regionu.

Podrobné informace naleznete na www.vybiramstredni.cz


 

 

 

25.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o