Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Informace pro rodiče 9. tříd

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019:

Vážení rodiče, jestliže uvažujete, že Vaše dítě bude usilovat o studijní obor s talentovými zkouškami, pak je nutné, aby žák/yně nejpozději do 15.11.2017 předal/a výchovnému poradci (M. Steklý) tyto údaje (stačí na papírku): jméno žáka, jméno zák.zást., adresu trval. bydliště, případně doruč. adresu. Dále název SŠ, kód a obor studia. Následně naše škola vyhotoví přihlášku, kterou musí zák. zástupce do 30.11.2017 podat na příslušnou SŠ.

M. Steklý

 

Na začátku února obdrží žáci písemné informace ohledně přijímacího řízení. Přihlášky budou žákům vydány do konce února.

Elektronická brožura s přehledem oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2018/2019 – odkaz bude aktivní, po vydání nové brožury na aktualní školní rok. 

Plná moc:

Plná moc-převzetí zápisového listu

Akce pro žáky odcházející na střední školy:

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2017

Termín konání: 3.- 4. listopadu 2017

Místo konání:   Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Akce je zaměřená na zjednodušení výběru SŠ, předání informací rodičům, poskytnutí přehledu o studijních oborech a hlavně možnostech uplatnění ve firmách v našem regionu.

Podrobné informace naleznete na www.vybiramstredni.cz


 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ WWW.SPSKS.CZ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ V HOŘICÍCH

Den otevřených dveří

19‐20/10/2017

SOCHAŘSTVÍ/ RESTAURÁTORSTVÍ/ MALBA/ GEOTECHNIKA

8‐17h

25.3. 2014


Nejbližší akce

  26.10. 2018  - Sběr papíru

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o