Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Kroužky 2020_2021

Kroužky budou zveřejněny do 6. 9. 2020

Přihlášení do kroužků pořádaných školou provedete v elektronické žákovské knížce. Kliknete vlevo na Ankety (videonávod jak pracovat s Anketou zde https://goo.gl/QH3Vdj ).

Kroužky organizované jinými subjekty: PŘIHLÁŠENÍ PRO TYTO KROUŽKY PROVÁDĚJTE PŘÍMO NA ODKAZECH. ŠKOLA POSKYTUJE POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁZEMÍ.

 

Seznam kroužků pořádaných školou (přihlášení v Anketách – Bakaláři). Podrobnosti v Anketách.

Gymnastika

1. - 3. ročník Gymnastika (pondělí 13.40 - 14.25 hodin)

Přírodovědný kroužek 1. stupeň

1. stupeň, pondělí 7. vyučovací hodina, tj. 13:45 -14:30 

Přírodovědný kroužek 2. stupeň

2. stupeň, pondělí 8. vyučovací hodina, tj. 14:35 -15:20

Konverzace AJ /5. roč./

5. ročník - Konverzace AJ (čtvrtek 13,00 až 13,45)

Míčové hry - přehazovaná /dívky 4. a 5. roč./

4. a 5. ročník - Míčové hry /děvčata, úterý 13,45 - 14,30/

Tvůrčí psaní (2. stupeň)

pondělí 14.00 - 15.00

Minigolf 2. - 9.tř.

(pondělí nebo středa od 15:00 do 15:45)

 

Kroužky pořádané jinými subjekty – přihlášení nutné na uvedených stránkách organizací!!!

Kroužek : Věda nás baví

Čas kroužku: ST 14:00 – 15:00

Začátek kroužku: 7.10. 2020

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

 

Kroužek: Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.

Přihlášky a více informací na: https://www.veselaveda.cz/

Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.

 

Kroužky: Východní Čechy

Přihlašujte své dítě online na https://www.vychodnicechy.krouzky.cz/ nebo na https://www.krouzky.cz/  do 17. 9. 2019.

Divadlo a dramatická výchova              PÁ 13:30 – 14:30                           1 100 Kč

Tajuplný svět pohádek, kouzel a neomezené fantazie. Touží vaše dítě o tom, že jednou bude

vystupovat na „prknech, co znamenají svět“? Fantastické příběhy prožijeme všemi smysly-procvičíme dýchání, mluvení, smích i pláč. A divadlem se budeme bavit nejen my… Pokud se nám dobře povede, nacvičíme krátké vystoupení i pro vás.

Hra na flétnu                                 PÁ 14:45 – 15:45                       1 540 Kč

Kouzlit se dá na všechny hudební nástroje. A na flétnu obzvlášť. Pročpak by jinak Mozart svou poslední operu nazval Kouzelnou flétnou? Budeme objevovat radost z hudby. Učíme se správně dýchat, hrajeme si s rytmem, procvičujeme hbitost prstíků a objevujeme první noty a písničky. Dejte svému dítěti do ruky zobcovou flétnu a šup s ním do světa hudby.

Mladý záchranář                              PO 14:00 – 15:00                       1 400 Kč

Obdivuje vaše dítě práci záchranáře a chce umět v pravý čas pomoci druhému? Seznámíme se se základy první pomoci, přiblížíme si práci hasičů, policistů i kynologa a důležitá telefonní čísla si zapíšeme nejen do vlastního Deníku mladého záchranáře, ale především do paměti. Popovídáme si také o zdravém životním stylu, ohleduplném chování k přírodě a naučíme se efektivně třídit odpad.

Mladý elektrikář                               PO 15:15 – 16:15                       1 800 Kč

K výměně žárovky nebo nahození pojistek hned nemusíte nutně volat pomoc. Základy elektrikářské práce nám nebudou cizí a zvládneme vyměnit i rozbitý vypínač nebo vyrobit vlastní svítilnu. Spousta elektrikářské zábavy si také užijeme s hravou stavebnicí přímo pro nás.

25.10. 2016


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o