Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Školní řád

Školní řád základní školy SEVER

Dodatek ke školnímu řádu od 1. 10. 2020 – distanční výuka

Kodex žáka

  • Chceš-li cokoli, řekni PROSÍM.
  • Používej i další kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. Zdravíme slušně každého dospělého člověka a sebe navzájem.
  • Nenič – každá věc, která posloužila tobě, může posloužit i druhým.
  • Chraň přírodu – zvířata a rostliny kolem sebe.
  • Odmítej vandalismus jako projev slabošství a nízké kultury člověka.
  • Važ si sám sebe – je důležité znát svoji cenu. Trvej na zdvořilém a taktním jednání. Chovej se galantně k dívkám a ženám.
  • Nikoho nebij – jen slabí a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
  • Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
  • Nauč se naslouchat druhým, nepřerušuj hovor. Vulgární slova do mluveného slova nepatří.  
29.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o