Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Sportovní třídy

Hlavním partnerem sportovních tříd je FC HK

ZŠ Sever je od roku 1983-84  oficiálně  zařazena do celostátní sítě sportovních škol. Na druhém stupni jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením  na fotbal a míčové hry.

Od školního roku 2021/2022 máme na škole REGIONÁLNÍ FOTBALOVOU AKADEMII FAČR. Více informací o regionálních akademíí naleznete na https://akademiefacr.cz/hradec/

Organizace vyučování

Žáci ve sportovní třídě mají 4 hodiny  tělesné výchovy od 6. do 9. ročníku.

V posledních dvou letech se prohlubuje výborná spolupráce mezi FC HK  a Základní školou Sever. Mladým fotbalistům nabízíme již od 5. ročníku komplexní zázemí jak pro kvalitní vzdělání, tak i pro tréninkovou činnost, která je srovnatelná se sportovními školami spolupracujícími s ligovými mužstvy.

Díky odbornému vedení profesionálních trenérů FC HK, sledováním moderních trendů ve výuce a  technické úpravě rozvrhů jsme schopni zajistit tři dopolední tréninky a jeden kompenzační trénink v rámci výuky, aniž bychom  snížili úroveň vzdělávání.

 

Vzdělávací plány jsou vyučovány v plném rozsahu, pouze v některých předmětech je hodinová dotace nižší.

Předměty jako Čj, Ma, Aj, Fy, Ch, Př – nejsou hodinově kráceny. V 6. a 7. mají žáci informatiku,  v 8. a 9. ročníku se žáci v rámci předmětu Člověk a svět práce a Volitelných předmětů seznámí s úpravou digitální fotografie a videa a budou se podílet na přípravě školního časopisu. (více o výuce informatiky naleznete zde).

Ve vzdělávání pak klademe důraz na výuku cizích jazyků, a to hlavně na konverzační schopnosti žáků v anglickém jazyce. Pomocí metody CLIL (výuka jiných předmětů v anglickém jazyce) jsme schopni zajistit žákům až 5 hodin anglického jazyka týdně.

Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk (více o výuce cizích jazyků naleznete zde).

Pedagogický sbor

Na škole působí celkem 9 učitelů „mužů“, což se kladně projevuje   na vyváženosti vzdělávací a výchovné složky u  žáků.

Vzdělání a sport

Úspěšné studium žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy potvrzují výsledky SCIO testů (k nahlédnutí u vedení školy, SCIO 2013/14 zde).

Dlouhodobá práce s mladými sportovci nám umožňuje vhodně uzpůsobit vzdělávání tak, aby   Vaše děti měly maximum sportovního vyžití a  zároveň byly maximálně připraveny ke studiu na  gymnáziu či střední škole.

Z hlediska našich zkušeností, které nám potvrzují DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ programy našeho specializovaného pracoviště MOZAIKA, vykazují sportovní kolektivy  nižší tendenci k negativním jevům, jako je např. šikana, záškoláctví apod.

Úspěchy, reprezentace školy

úspěchy našich žáků naleznete zde

Chlapci ZŠ Sever Hradec Králové dostali za vítězství v Coca – Cola Školském poháru 2013 krásný dárek, třídenní návštěvu Turína s možností poznat zázemí jednoho z nejslavnějších italských týmů FC Juventus. (více informací naleznete zde).

 Sportovní třídy pravidelně   postupují do krajských finále v atletice, florbalu, házené,...

Významné jsou i úspěchy na  nesportovním poli. Obsadili jsme např. 1. místo v celorepublikové soutěži v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města. Každoročně se také umisťujeme na předních příčkách Historiády, celostátní soutěže určené všem milovníkům historie.

Na škole pravidelně pořádáme soutěže v zeměpise, matematice, českém jazyce a dalších  předmětech. Nejlepší žáci pak postupují do krajských soutěží, což je může bodově zvýhodnit při přijetí na  střední školy.

Studovna

Každý den od 12:45 do 14:00 hod. je žákům k dispozici studovna,  kde se mohou věnovat přípravě na následující školní den.

 

2.4. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o