Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022


2. 7. 2020 – Výzva – zadávací dokumentace

Dodávka a montáž konvektomatu, včetně úprav v prostotu kuchyně:

Výzva zde.

Příloha č.1 krycí list zde.

Příloha č.2 vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde.


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021


Koronavirus


GDPR


Průkaz energetické náročnosti budovy


Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu 2020 až 2023.


Úřední hodiny o prázdninách 2019


Rozhodnuti o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020


Rozhodnuti o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019


Rozpočet na rok 2018


10. 11. 2017 Výzva k předložení nabídky Konvektomat do školní jídelny (podrobnosti naleznete zde)


Výsledky voleb do Školské rady 14. 11. 2017.

V úterý 14. 11. 2017 proběhnou volby 2 členů z řad zákonných zástupců žáků ZŠ SEVER do školské rady. Podrobnosti  a seznam kandidátů zde.


21. 6. 2017 – Úřední hodiny červenec a srpen 2017


3. 5. 2017 – Přijatí žáci do 1. ročníku ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 od školního roku 2017/18


Pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin – Zápis do prvních tříd 2017/18

Sobotu 8. dubna 2017 od 9 do 12 hodin – Zápis do prvních tříd 2017/18


25. 10. 2016 – Výzva na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na  akustickou úprava stropní konstrukci školní jídelny ZŠ Seve v souboru pdf, podklady zde v souboru rar


17. 4. 2015 – Oznámení výsledku výběrového řízení „Oprava cvičné kuchyňky s dodávkou vybavení“

25. 3. 2015 –  Výzva na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na „Opravu cvičné kuchyňky s dodávkou vybavení“příloha č. 3příloha č. 4.


28. 1. 2015 – Přijatí žáci do 1. ročníku ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 od školního roku 2015/16


17. 12. 2014 Pravidla přijímání žáků do 1. tříd ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208


18. 11. 2014 – Výsledky voleb do ŠR při ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 (zákonní zástupci žáků, pedagogičtí pracovníci)


12. 11. 2014 – Výzva k předložení nabídky "Dodávka mobilních (dotykových) zařízení"

19. 12. 2014 – Výsledky výběrového řízení "Dodávka mobilních (dotykových) zařízení"


Výsledky výběrového řízení "Plynový konvektomat do ŠJ"

10. 9. 2014 – Výzva k předložení nabídky "Plynový konvektomat do ŠJ"


Výsledky výběrového řízení "Vybavení 1 jazykové učebny pro 24 žáků"

14. 5. 2014 – Výzva k předložení nabídky "Vybavení 1 jazykové učebny pro 24 žáků"


Čísla jednací žáků přijmutých do 1.třídy ZŠ Sever od 1.9.2014 – (PDF)

Oznámení o možnosti pževzít písemnost – (PDF)


Organizace školního roku 2013/14 – Ředitelská volna (pdf)

 Vánoční, jarní prázdniny...(pdf)


Informace zákonných zástupců o změnách ŠVP k 1. 9. 2013 (pdf)


Směrnice o úplatě za vzdělávání a služby ve školní družině  informace zde (pdf).


 Oznámení výsledku výběrového řízení – Dodávka mycího stroje stolního nádobí (pdf).


 Výzva k předložení nabídky – Dodávku mycího stroje stolního nádobí (podrobnosti, zadávací dokumentace zde PDF)


Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (pdf).

 

13.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o