Úvodní stránka/Informace pro deváťáky
Úvodní stránka/Informace pro deváťáky

Informace pro deváťáky

Základní informace k přijímacímu řízení na školní rok 2022/2023

Vážení deváťáci, vážení rodiče, jestliže uvažujete, že budete usilovat o studijní obor s talentovými zkouškami, pak je nutné, aby žák/yně nejpozději do 20.11.2021 předal/a výchovnému poradci (Mgr. Miroslav Steklý, +420 731 224 579, miroslav.stekly@zssever.cz) tyto údaje: jméno žáka, jméno zákonného zástupce, adresu trvalého bydliště / případně doručovací adresu, název SŠ, kód a obor studia. Následně naše škola vyhotoví přihlášku, kterou musí zákonný zástupce do 30. 11. 2021 podat na příslušnou SŠ.

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol, která je k dispozici na informačních portálech www.infoabsolvent.cz nebo www.atlasskolstvi.cz

Přihlášky pro běžné přijímací řízení budou žákům vydávány do konce února. Zákonný zástupce musí přihlášku odevzdat do 1. 3. 2022 na příslušnou školu.

Zákonný zástupce do 15. 2. 2022 vyplní v elektronické žákovské knížce IZO střední školy a kód oboru (zapisuje se bez lomítek a pomlček, se zachováním velkých písmen). IZO školy naleznete např. na stránkách daných škol nebo na webu MŠMT. Zároveň kontrolujete osobní údaje (adresu bydliště, telefony atd).

Informační systém Infoabsolvent

Atlas školství… kam na školu

Rejstřík škol a školských zařízení